futurologiczny

 • książk.  związany z futurologią
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa

  • fantazja, prognoza, wizja futurologiczna; rozważania futurologiczne
 • Pierwszy chyba poważny raport futurologiczny, przygotowany w 1937 r. na zlecenie National Resources Committee, miał opisać wpływ, jaki w ciągu 20 lat nowe technologie wywrą na Amerykę.

  źródło: NKJP: Karol Jałochowski: Co przyszłość pokaże, Polityka, 2009-01-10

  Kto wie, czy wkrótce nie spełni się taka ponura, futurologiczna wizja: staniemy się krajem... starych panien, wdów i sierot! Statystyki dowodzą bowiem, że w ostatniej dekadzie dramatycznie wzrosła umieralność mężczyzn w wieku od 25 do 45 lat.

  źródło: NKJP: Teresa Winiarska: Żegnaj supermanie, Dziennik Bałtycki, 2000-10-13

  Przypomnijmy, że dialog może się koncentrować albo na analizie określonych faktów i ich przyczyn (Jak jest i dlaczego?), na rozważaniach futurologicznych (Jak będzie?), na ocenach faktów i tendencji z punktu widzenia określonego systemu wartości (Czy to dobrze czy źle?), jak też dotyczyć może postulatów (Jak powinno być?).

  źródło: NKJP: Krzysztof Przecławski: Wprowadzenie do filozofii turystyki, Turystyka w badaniach naukowych, 2005

  W tytule padają słowa „No future”, jednak sama książka jest futurologiczna.

  źródło: Internet: xenna.com.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. futurologiczny
  futurologiczny
  futurologiczny
  futurologiczne
  futurologiczna
  D. futurologicznego
  futurologicznego
  futurologicznego
  futurologicznego
  futurologicznej
  C. futurologicznemu
  futurologicznemu
  futurologicznemu
  futurologicznemu
  futurologicznej
  B. futurologicznego
  futurologicznego
  futurologiczny
  futurologiczne
  futurologiczną
  N. futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  futurologiczną
  Ms. futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznej
  W. futurologiczny
  futurologiczny
  futurologiczny
  futurologiczne
  futurologiczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. futurologiczni
  futurologiczni
  futurologiczne
  futurologiczne
  D. futurologicznych
  futurologicznych
  futurologicznych
  futurologicznych
  C. futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  futurologicznym
  B. futurologicznych
  futurologicznych
  futurologicznych
  futurologiczne
  N. futurologicznymi
  futurologicznymi
  futurologicznymi
  futurologicznymi
  Ms. futurologicznych
  futurologicznych
  futurologicznych
  futurologicznych
  W. futurologiczni
  futurologiczni
  futurologiczne
  futurologiczne
 • Zob. futurologia

CHRONOLOGIZACJA:
1958, Mówią wieki: magazyn historyczny, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2017