efektywnościowy

 • książk.  związany z efektywnością jakiegoś działania
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • premia efektywnościowa; kryteria, realia, wskaźniki efektywnościowe
 • Kryteria efektywnościowe faktycznie ukazują ekonomiczno - finansową stronę produkcji, wydajności, rentowności itp. ale nie uwzględniają one motywów i celów funkcjonowania partnerów w aliansie [...]

  źródło: NKJP: Bogusław Kaczmarek: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, 2000

  Trzeba utrzymywać te same warunki efektywnościowe i stopniowo je zaostrzać, tak by przedsiębiorstwa były w stanie się dostosować. Tymczasem robimy to tak szybko, że może to uniemożliwić adaptację. Dla wielu przedsiębiorstw oznacza to likwidację lub zmniejszenie produkcji.

  źródło: NKJP: Krystyna Naszkowska: Jestem bardziej słyszalny, Gazeta Wyborcza , 1996-03-15

  Każdy pracownik otrzyma średnio od 1 lutego 110 zł brutto podwyżki plus wyrównanie za styczeń. O 300 zł brutto wzrosła także premia efektywnościowa.

  źródło: NKJP:W skrócir, Dziennik Polski, 2005-02-26

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. efektywnościowy
  efektywnościowy
  efektywnościowy
  efektywnościowe
  efektywnościowa
  D. efektywnościowego
  efektywnościowego
  efektywnościowego
  efektywnościowego
  efektywnościowej
  C. efektywnościowemu
  efektywnościowemu
  efektywnościowemu
  efektywnościowemu
  efektywnościowej
  B. efektywnościowego
  efektywnościowego
  efektywnościowy
  efektywnościowe
  efektywnościową
  N. efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościową
  Ms. efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowej
  W. efektywnościowy
  efektywnościowy
  efektywnościowy
  efektywnościowe
  efektywnościowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. efektywnościowi
  efektywnościowi
  efektywnościowe
  efektywnościowe
  D. efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowych
  C. efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  efektywnościowym
  B. efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowe
  N. efektywnościowymi
  efektywnościowymi
  efektywnościowymi
  efektywnościowymi
  Ms. efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowych
  efektywnościowych
  W. efektywnościowi
  efektywnościowi
  efektywnościowe
  efektywnościowe
 • Od:  efektywny 

CHRONOLOGIZACJA:
1985, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018