doznawać się

 • wczuwać się wzajemnie w swój stan emocjonalny
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • Będziemy tworzyć, konstruować, milczeć i rozmawiać, doznawać i poznawać się wzajemnie.

  źródło: Internet: centrum-terapii.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doznaję się
  doznajemy się
  2 os. doznajesz się
  doznajecie się
  3 os. doznaje się
  doznają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doznawałem się
  +(e)m się doznawał
  doznawałam się
  +(e)m się doznawała
  doznawałom się
  +(e)m się doznawało
  doznawaliśmy się
  +(e)śmy się doznawali
  doznawałyśmy się
  +(e)śmy się doznawały
  2 os. doznawałeś się
  +(e)ś się doznawał
  doznawałaś się
  +(e)ś się doznawała
  doznawałoś się
  +(e)ś się doznawało
  doznawaliście się
  +(e)ście się doznawali
  doznawałyście się
  +(e)ście się doznawały
  3 os. doznawał się
  doznawała się
  doznawało się
  doznawali się
  doznawały się

  bezosobnik: doznawano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się doznawał
  będę się doznawać
  będę się doznawała
  będę się doznawać
  będę się doznawało
  będę się doznawać
  będziemy się doznawali
  będziemy się doznawać
  będziemy się doznawały
  będziemy się doznawać
  2 os. będziesz się doznawał
  będziesz się doznawać
  będziesz się doznawała
  będziesz się doznawać
  będziesz się doznawało
  będziesz się doznawać
  będziecie się doznawali
  będziecie się doznawać
  będziecie się doznawały
  będziecie się doznawać
  3 os. będzie się doznawał
  będzie się doznawać
  będzie się doznawała
  będzie się doznawać
  będzie się doznawało
  będzie się doznawać
  będą się doznawali
  będą się doznawać
  będą się doznawały
  będą się doznawać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doznawajmy się
  2 os. doznawaj się
  doznawajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doznawałbym się
  bym się doznawał
  doznawałabym się
  bym się doznawała
  doznawałobym się
  bym się doznawało
  doznawalibyśmy się
  byśmy się doznawali
  doznawałybyśmy się
  byśmy się doznawały
  2 os. doznawałbyś się
  byś się doznawał
  doznawałabyś się
  byś się doznawała
  doznawałobyś się
  byś się doznawało
  doznawalibyście się
  byście się doznawali
  doznawałybyście się
  byście się doznawały
  3 os. doznawałby się
  by się doznawał
  doznawałaby się
  by się doznawała
  doznawałoby się
  by się doznawało
  doznawaliby się
  by się doznawali
  doznawałyby się
  by się doznawały

  bezosobnik: doznawano by się

  bezokolicznik: doznawać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: doznając się

  gerundium: doznawanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: doznający się

 • Zob. znać

CHRONOLOGIZACJA:
1558, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2017