samostanowić

 • książk.  móc decydować o sobie lub sprawach i osobach sobie bliskich
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • samostanowić o sobie
 • Po czasach tzw. transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 r. wydawało się, że polskie społeczeństwo odzyskało na nowo swoją podmiotowość, że może samostanowić o sobie, o swojej religii, kulturze, polityce, wychowaniu, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim.

  źródło: Internet: radiomaryja.pl

  Podstawowym założeniem naszego projektu jest stworzenie miejsca pracy, w którym zatrudnione osoby efektywnie wykorzystują swoje umiejętności i jednocześnie samostanowią o własnej działalności, tak aby w efekcie zdobyć silną pozycję na rynku i odnieść autentyczny sukces finansowy [...].

  źródło: Internet: mmwroclaw.pl

  Dla kobiety, która pragnie być silna, samostanowić o sobie, taka sytuacja, gdy mężczyzna musi zwracać na nią uwagę, jakby opiekować się nią, jest nie do zniesienia.

  źródło: NKJP: Magdalena Środa: Tajemnice kobiet: rozmowy Renaty Dziurdzikowskiej, 2006

  Czeczenia i Tuwa mogłyby samostanowić o sobie w powszechnym referendum.

  źródło: NKJP: Irena Lewandowska: Rosja ma powinności, Gazeta Wyborcza, 1993-02-24

  Po oddaniu suwerenności do tych bloków, kraje narodowe nie będą już samostanowiły, będą bardziej partnerami wewnątrz bloków niż suwerennymi, niezależnymi państwami.

  źródło: Internet: nowyekran.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. samostanowię
  samostanowimy
  2 os. samostanowisz
  samostanowicie
  3 os. samostanowi
  samostanowią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. samostanowiłem
  +(e)m samostanowił
  samostanowiłam
  +(e)m samostanowiła
  samostanowiłom
  +(e)m samostanowiło
  samostanowiliśmy
  +(e)śmy samostanowili
  samostanowiłyśmy
  +(e)śmy samostanowiły
  2 os. samostanowiłeś
  +(e)ś samostanowił
  samostanowiłaś
  +(e)ś samostanowiła
  samostanowiłoś
  +(e)ś samostanowiło
  samostanowiliście
  +(e)ście samostanowili
  samostanowiłyście
  +(e)ście samostanowiły
  3 os. samostanowił
  samostanowiła
  samostanowiło
  samostanowili
  samostanowiły

  bezosobnik: samostanowiono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. samostanówmy
  2 os. samostanów
  samostanówcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. samostanowiłbym
  bym samostanowił
  samostanowiłabym
  bym samostanowiła
  samostanowiłobym
  bym samostanowiło
  samostanowilibyśmy
  byśmy samostanowili
  samostanowiłybyśmy
  byśmy samostanowiły
  2 os. samostanowiłbyś
  byś samostanowił
  samostanowiłabyś
  byś samostanowiła
  samostanowiłobyś
  byś samostanowiło
  samostanowilibyście
  byście samostanowili
  samostanowiłybyście
  byście samostanowiły
  3 os. samostanowiłby
  by samostanowił
  samostanowiłaby
  by samostanowiła
  samostanowiłoby
  by samostanowiło
  samostanowiliby
  by samostanowili
  samostanowiłyby
  by samostanowiły

  bezosobnik: samostanowiono by

  bezokolicznik: samostanowić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: samostanowiwszy

  gerundium: samostanowienie

 • bez ograniczeń + samostanowić +
  (o KIM/CZYM)
 • Od: sam-, stanowić (zob.)

CHRONOLOGIZACJA:
1993, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2018