kilowolt

 • jednostka napięcia elektrycznego równa 1000 woltów
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Energia

  elektryczność

  • 15, 20, 100... kilowoltów
 • Dopóki energetycy nie odłączą prądu, nie możemy tam wejść — tłumaczą strażacy. — Przecież tam jest napięcie ponad 100 kilowoltów.

  źródło: NKJP: Bogdan Lewicki: Odcięci od cywilizacji, Polska Głos Wielkopolski, 2003-10-21

  Uczniowie dwóch klas maturalnych technikum elektrycznego w Zespole Szkół Zawodowych zdali egzamin uprawniający do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci do 1 kilowolta.

  źródło: NKJP: Poszukiwani przez pracodawców, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-04-08

  W pasie technologicznym linii o napięciu 110 kilowoltów nie powinno być żadnych nasadzeń – tłumaczy Jadwiga Karolczak, główny inżynier Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

  źródło: NKJP: Cięli bez pytania, Dziennik Łódzki, 2005-07-27

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. kilowolt
  kilowolty
  D. kilowolta
  kilowoltów
  C. kilowoltowi
  kilowoltom
  B. kilowolt
  kilowolty
  N. kilowoltem
  kilowoltami
  Ms. kilowolcie
  kilowoltach
  W. kilowolcie
  kilowolty

  Inne uwagi

  W D. lm używa się również formy kilowolt, która jest uważana za niepoprawną

 • internac.

  ang. kilovolt

  fr. kilovolt

  niem. Kilovolt

  Od: kilo- (z gr. chílioi 'tysiąc') i wolt (zob.).

 • kV

CHRONOLOGIZACJA:
1913, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017