nautyskiwać się

 • książk.  powiedzieć bardzo wiele i z niezadowoleniem o kimś lub o czymś sprawiającym kłopot lub powodującym jakąś niepożądaną sytuację
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • A nawypisywał się, nautyskiwał, nakrzyczał - a instrukcji jak nie miał, tak nie ma.

  źródło: NKJP: Internet

  Mam wrażenie, że im więcej Skarga nautyskiwał się na heretyków, tym potem mocniej wychodził do ludzi.

  źródło: Internet: areopag21.pl

  Ileż on się wtedy nautyskiwał nad trującym smogiem, zagrażającym życiu olimpijczyków [...].

  źródło: Internet: nonsensopedia.wikia.com

  Boś tu się nautyskiwał, jak to mało woli w narodzie.

  źródło: Internet: latajaca-holera.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nautyskuję się
  nautyskujemy się
  2 os. nautyskujesz się
  nautyskujecie się
  3 os. nautyskuje się
  nautyskują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nautyskiwałem się
  +(e)m się nautyskiwał
  nautyskiwałam się
  +(e)m się nautyskiwała
  nautyskiwałom się
  +(e)m się nautyskiwało
  nautyskiwaliśmy się
  +(e)śmy się nautyskiwali
  nautyskiwałyśmy się
  +(e)śmy się nautyskiwały
  2 os. nautyskiwałeś się
  +(e)ś się nautyskiwał
  nautyskiwałaś się
  +(e)ś się nautyskiwała
  nautyskiwałoś się
  +(e)ś się nautyskiwało
  nautyskiwaliście się
  +(e)ście się nautyskiwali
  nautyskiwałyście się
  +(e)ście się nautyskiwały
  3 os. nautyskiwał się
  nautyskiwała się
  nautyskiwało się
  nautyskiwali się
  nautyskiwały się

  bezosobnik: nautyskiwano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nautyskujmy się
  2 os. nautyskuj się
  nautyskujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nautyskiwałbym się
  bym się nautyskiwał
  nautyskiwałabym się
  bym się nautyskiwała
  nautyskiwałobym się
  bym się nautyskiwało
  nautyskiwalibyśmy się
  byśmy się nautyskiwali
  nautyskiwałybyśmy się
  byśmy się nautyskiwały
  2 os. nautyskiwałbyś się
  byś się nautyskiwał
  nautyskiwałabyś się
  byś się nautyskiwała
  nautyskiwałobyś się
  byś się nautyskiwało
  nautyskiwalibyście się
  byście się nautyskiwali
  nautyskiwałybyście się
  byście się nautyskiwały
  3 os. nautyskiwałby się
  by się nautyskiwał
  nautyskiwałaby się
  by się nautyskiwała
  nautyskiwałoby się
  by się nautyskiwało
  nautyskiwaliby się
  by się nautyskiwali
  nautyskiwałyby się
  by się nautyskiwały

  bezosobnik: nautyskiwano by się

  bezokolicznik: nautyskiwać się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nautyskiwawszy się

  gerundium: nautyskiwanie się

 • bez ograniczeń + nautyskiwać się +
  (na KOGO/CO) | (nad CZYM) | (na temat CZEGO)
  bez ograniczeń + nautyskiwać się +
  ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
 • Zob. utyskiwać

CHRONOLOGIZACJA:
1904, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 01.12.2017