instytucja prawna

 • praw.  ogół zasad i norm prawnych, które regulują, jak powinny wyglądać stosunki społeczne w określonej grupie ludzi
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • Wszystko to jednak nie oznacza, że w Rzymie małżeństwo można uznać za instytucję prawną. Juryści epoki klasycznej nie traktowali go nawet w pełni jako instytucję społeczną, lecz postrzegali raczej jako instytucję zwyczajową, która pozwala wytłumaczyć określone skutki prawne.

  źródło: NKJP: Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Berier: Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, 2009

  Drogi prawdziwych ascetów nie wybiegały nigdy poza Kościół, czy to pojmowany jako ciało mistyczne Chrystusa, czy jako instytucja prawna. Wypada znowu powtórzyć: pustynia była szkołą wierności.

  źródło: NKJP: Jerzy Mirewicz: Współtwórcy Europy, 2003

  Od lat dziewięćdziesiątych, gdy zaczęliśmy doceniać prawo własności, znaczenia nabrało zasiedzenie jako instytucja prawna sankcjonująca posiadanie.

  źródło: NKJP: (EK): Zasiedzenie w granicach płotu, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-11-17

  Według premiera skuteczność powinny zapewnić nowe instytucje prawne: zakup kontrolowany i świadek incognito, a także wzmocnienie w policji i Urzędzie Ochrony Państwa pionów do walki z przestępczością zorganizowaną.

  źródło: NKJP: Agnieszka Kublik: Telewizyjne wystąpienie premiera..., Gazeta Wyborcza, 1996-04-01

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: instytucja, prawna
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2016