ciąg arytmetyczny

 • mat.  szereg liczb, w którym każda kolejna liczba jest sumą liczby poprzedniej i przyjętej stałej
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • Długość boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy 2.

  źródło: NKJP: (xx): Matura z matematyki, Dziennik Bałtycki, 2000-05-11

  Suma czwartego i siódmego wyrazu ciągu arytmetycznego wynosi 86, a suma drugiego i trzynastego wyrazu tego ciągu jest równa 22. Znajdź pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

  źródło: NKJP: Internet

  Matematycy zmagali się m.in. z ciągami arytmetycznymi i rachunkiem prawdopodobieństwa, a na egzaminie z geografii, ci którzy wybrali ten przedmiot, pisali m.in. o morzach i oceanach [...].

  źródło: NKJP: (ANKO): Połowa wybrała matematykę, Dziennik Polski, 2005-05-12

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: ciąg, arytmetyczny

Data ostatniej modyfikacji: 18.09.2018