ciało migdałowate

 • anat.  część mózgowia człowieka i niektórych zwierząt, kształtem przypominająca migdał, odpowiada za odczuwanie negatywnych emocji, agresji oraz za reakcje obronne organizmu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  części ciała, elementy i substancje składowe

  • aktywność ciała migdałowatego
 • Myślenie o kimś, kogo nie lubimy, również uaktywnia ciało migdałowate, inicjując powstanie adekwatnych do tych myśli uczuć, a w konsekwencji również zachowań.

  źródło: NKJP: Józef Przemieniecki: Psychologia jednostki. Odkoduj szyfr do swego umysłu, 2008

  Naukowców interesowały procesy zachodzące w mózgach więźniów. Okazało się, że im większe skłonności psychopatyczne, tym mniejsza aktywność ciała migdałowatego i innych regionów odpowiedzialnych za emocje.

  źródło: NKJP: Ian Leslie: Poznać przestępcę po jego mózgu, Dziennik Zachodni, 2010-02-08

  Przetworzoną informację ciało migdałowate może natychmiast przekazać do podwzgórza i struktur realizujących odpowiednie wzorce zachowania. U ludzi jednak nie jest to zwykle przekaz automatyczny.

  źródło: NKJP: Jolanta Zagrodzka: Agresja - skąd to całe zło?, Wszechświat, 2007-01-01

  Ci, u których stwierdzono najsilniejsze uprzedzenia wobec innej rasy, wykazywali także wyższą aktywność w ciele migdałowatym - obszarze mózgu odpowiedzialnym między innymi za agresję.

  źródło: NKJP: Michał Doliński: Pinokio dostał w nos, Polityka, 2007-06-30

  Jeden z najwcześniej opisanych zespołów uszkodzenia ciała migdałowatego u małp, zwany zespołem Kluvera-Bucy'ego (nazwa pochodzi od nazwisk badaczy), poznano już na początku ubiegłego stulecia.

  źródło: NKJP: Lidia Cierpiałkowska: Psychopatologia, 2009

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  n2, odmienny: ciało, migdałowate

 • Kalka łac. corpus amygdaloideum.

Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2017