grzybowaty

 • podobny w kształcie do grzyba (leśnego)
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kształty i figury

 • Najbardziej rozpowszechnionymi formami ceramiki dla kultury Cucuteni-Trypole były dwustożkowe wazy, wazy na pustych nóżkach, puchary, misy i pokrywki z grzybowatym uchwytem, a także gliniane statuetki o antropomorficznych lub zoomorficznych kształtach.

  źródło: NKJP: Internet

  Głowa kości udowej przybiera kształt grzybowaty z pierwotnego okrągłego.

  źródło: NKJP: geulincx.pl

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. grzybowaty
  grzybowaty
  grzybowaty
  grzybowate
  grzybowata
  D. grzybowatego
  grzybowatego
  grzybowatego
  grzybowatego
  grzybowatej
  C. grzybowatemu
  grzybowatemu
  grzybowatemu
  grzybowatemu
  grzybowatej
  B. grzybowatego
  grzybowatego
  grzybowaty
  grzybowate
  grzybowatą
  N. grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatą
  Ms. grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatej
  W. grzybowaty
  grzybowaty
  grzybowaty
  grzybowate
  grzybowata
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. grzybowaci
  grzybowaci
  grzybowate
  grzybowate
  D. grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowatych
  C. grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  grzybowatym
  B. grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowate
  N. grzybowatymi
  grzybowatymi
  grzybowatymi
  grzybowatymi
  Ms. grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowatych
  grzybowatych
  W. grzybowaci
  grzybowaci
  grzybowate
  grzybowate

 • Zob. grzyb

CHRONOLOGIZACJA:
1808, SL
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2016