napiętnować się

 • książk.  przedstawić grupie surową ocenę własnego postępowania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • hiperonimy:  osądzić się
 • A co z tymi mamami, które wypiły w pierwszym trymestrze lampkę czy dwie, nie wiedząc jeszcze, że są w ciąży? Mają się teraz trząść ze strachu przez następne miesiące ciąży? I napiętnować się z tego powodu?

  źródło: NKJP: Internet

  Ciekawy jestem, czy był krystalicznie czystym człowiekiem? Pewnie takim był, skoro nie napiętnował się.

  źródło: Internet: wiadomosci.onet.pl/forum

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. napiętnuję się
  napiętnujemy się
  2 os. napiętnujesz się
  napiętnujecie się
  3 os. napiętnuje się
  napiętnują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. napiętnowałem się
  +(e)m się napiętnował
  napiętnowałam się
  +(e)m się napiętnowała
  napiętnowałom się
  +(e)m się napiętnowało
  napiętnowaliśmy się
  +(e)śmy się napiętnowali
  napiętnowałyśmy się
  +(e)śmy się napiętnowały
  2 os. napiętnowałeś się
  +(e)ś się napiętnował
  napiętnowałaś się
  +(e)ś się napiętnowała
  napiętnowałoś się
  +(e)ś się napiętnowało
  napiętnowaliście się
  +(e)ście się napiętnowali
  napiętnowałyście się
  +(e)ście się napiętnowały
  3 os. napiętnował się
  napiętnowała się
  napiętnowało się
  napiętnowali się
  napiętnowały się

  bezosobnik: napiętnowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. napiętnujmy się
  2 os. napiętnuj się
  napiętnujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. napiętnowałbym się
  bym się napiętnował
  napiętnowałabym się
  bym się napiętnowała
  napiętnowałobym się
  bym się napiętnowało
  napiętnowalibyśmy się
  byśmy się napiętnowali
  napiętnowałybyśmy się
  byśmy się napiętnowały
  2 os. napiętnowałbyś się
  byś się napiętnował
  napiętnowałabyś się
  byś się napiętnowała
  napiętnowałobyś się
  byś się napiętnowało
  napiętnowalibyście się
  byście się napiętnowali
  napiętnowałybyście się
  byście się napiętnowały
  3 os. napiętnowałby się
  by się napiętnował
  napiętnowałaby się
  by się napiętnowała
  napiętnowałoby się
  by się napiętnowało
  napiętnowaliby się
  by się napiętnowali
  napiętnowałyby się
  by się napiętnowały

  bezosobnik: napiętnowano by się

  bezokolicznik: napiętnować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: napiętnowawszy się

  gerundium: napiętnowanie się

  odpowiednik aspektowy: piętnować się

 • Zob. piętno

CHRONOLOGIZACJA:
1863, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, Tom II, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2017