aforystyczność

 • cecha czegoś, co ujmuje jakąś prawdę ogólną w sposób zwięzły i błyskotliwy, w sposób charakterystyczny dla aforyzmów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • Literackość, którą dziś się bagatelizuje (bo w świetle jupiterów stawia się pozaliterackie walory i używa literatury do rozmaitych transakcji pozaliterackich). Czy proza będzie ciążyła do epickości czy do aforystyczności? Oba te bieguny będą obecne, a pomiędzy nimi rozleje się proza środka.

  źródło: NKJP: Marek Zaleski: Literatura, Polityka, 2005

  Wydaje się, że poszukiwanie prawdy doprowadziło Krynickiego prawie na skraj milczenia. Nie tylko swe wiersze dzisiejsze doprowadził do niesłychanie skondensowanej aforystyczności, ale i wiersze dawne w jego twórczości podlegają stałej „oczyszczającej” obróbce.

  źródło: NKJP: Alina Brodzka, Lidia Burska (red.): Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, 1998

  Księga charakteryzuje się znaczną fragmentarycznością i aforystycznością, jest zbiorem wypowiedzi nieuporządkowanych, a często wzajemnie sprzecznych.

  źródło: NKJP: Internet

  Królewna Kallidike odpowiada dwuwierszem, którego aforystyczność skłania do tłumaczenia go z rymem, i tak uczyniłem w „Podstępach przebiegłego Tytana”.

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Mitologia Greków i Rzymian, 2008

  [...] plastyczne subtelności tamtego seansu, jego narracyjna delikatność, puchowość wręcz, jego nienachalna mądrość, lekkość aktorska i rytmiczna, jego aforystyczność wreszcie - na planecie teatru, powiedzmy sobie, baśniowego, były czymś na podobieństwo wzorca metra.

  źródło: NKJP: Gdzie dziś mieszkają?, Dziennik Polski, 2003-06-18

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aforystyczność
  aforystyczności
  D. aforystyczności
  aforystyczności
  C. aforystyczności
  aforystycznościom
  B. aforystyczność
  aforystyczności
  N. aforystycznością
  aforystycznościami
  Ms. aforystyczności
  aforystycznościach
  W. aforystyczności
  aforystyczności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1856, J.A. Kmiński: Materyały do monografii i historyi rodzin Kamieńskich i Kamińskich, Tom I, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018