wyeksplikować

 • książk.  wyjaśnić coś poprzez komentarz lub interpretację
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • [...] autorzy jasno wyeksplikowali tę kwestię już w „Przedmowie”. Otóż zamiar zwięzłego opisu dziejów greckich był dla nich rodzajem kompromisu.

  źródło: Internet: pressto.amu.edu.pl

  Trafne sformułowanie idei przewodniej utworu literackiego jest dość trudne, najczęściej bowiem składa się na nią cały zespół implikacji, które trzeba z tekstu wyeksplikować, biorąc pod uwagę wszystkie elementy i aspekty dzieła, nie tylko tzw. „treściowe”.

  źródło: NKJP: Zbigniew Lisowski: Poznawanie poezji: interpretacje, 2008

  Tezę tę można by tak wyeksplikować: mężczyźni, tworząc kulturę patriarchalną, zadbali o to, by wymazać wiedzę o roli kobiet w historii.

  źródło: NKJP: Inga Iwasiów: Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, 2004

  Garel wyeksplikował przyczynę tego stanu rzeczy. Niechęć włoskich twórców filmu, nowej „sztuki niesztuki” wobec prostackich, jak się im wydawało, efektów komicznych, związana była z estymą dla bombastyczności dużej części utworów wczesnej kinematografii włoskiej pod egidą d'Annunzia i jego naśladowców oraz tendencją do realizacji przez Włochów filmowych dramma o drammone di arena.

  źródło: Piotr Skrzypczak: Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej, 2009 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyeksplikuję
  wyeksplikujemy
  2 os. wyeksplikujesz
  wyeksplikujecie
  3 os. wyeksplikuje
  wyeksplikują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyeksplikowałem
  +(e)m wyeksplikował
  wyeksplikowałam
  +(e)m wyeksplikowała
  wyeksplikowałom
  +(e)m wyeksplikowało
  wyeksplikowaliśmy
  +(e)śmy wyeksplikowali
  wyeksplikowałyśmy
  +(e)śmy wyeksplikowały
  2 os. wyeksplikowałeś
  +(e)ś wyeksplikował
  wyeksplikowałaś
  +(e)ś wyeksplikowała
  wyeksplikowałoś
  +(e)ś wyeksplikowało
  wyeksplikowaliście
  +(e)ście wyeksplikowali
  wyeksplikowałyście
  +(e)ście wyeksplikowały
  3 os. wyeksplikował
  wyeksplikowała
  wyeksplikowało
  wyeksplikowali
  wyeksplikowały

  bezosobnik: wyeksplikowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wyeksplikujmy
  2 os. wyeksplikuj
  wyeksplikujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wyeksplikowałbym
  bym wyeksplikował
  wyeksplikowałabym
  bym wyeksplikowała
  wyeksplikowałobym
  bym wyeksplikowało
  wyeksplikowalibyśmy
  byśmy wyeksplikowali
  wyeksplikowałybyśmy
  byśmy wyeksplikowały
  2 os. wyeksplikowałbyś
  byś wyeksplikował
  wyeksplikowałabyś
  byś wyeksplikowała
  wyeksplikowałobyś
  byś wyeksplikowało
  wyeksplikowalibyście
  byście wyeksplikowali
  wyeksplikowałybyście
  byście wyeksplikowały
  3 os. wyeksplikowałby
  by wyeksplikował
  wyeksplikowałaby
  by wyeksplikowała
  wyeksplikowałoby
  by wyeksplikowało
  wyeksplikowaliby
  by wyeksplikowali
  wyeksplikowałyby
  by wyeksplikowały

  bezosobnik: wyeksplikowano by

  bezokolicznik: wyeksplikować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wyeksplikowawszy

  gerundium: wyeksplikowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wyeksplikowany

  odpowiednik aspektowy: eksplikować

 • Od: eksplikować

CHRONOLOGIZACJA:
1730, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2017