deregulacja

 • zmniejszenie oddziaływania państwa na rynek (towarów i usług), poprzez brak ingerencji w ustalanie cen oraz jakości dóbr i usług
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • postępująca deregulacja
  • deregulacja gospodarki, prawa, rynków finansowych, sektora telekomunikacyjnego
  • deregulacja i demonopolizacja, deregulacja i globalizacja, deregulacja i liberalizacja
 • W 1984 r. projekt GSM zaakceptowała Komisja Europejska, która jednocześnie rozpoczęła wielki program deregulacji telekomunikacji w krajach Wspólnoty Europejskiej.

  źródło: NKJP: Edwin Bendyk: Komórkowe szaleństwo, Polityka, 2007-04-28

  Duże firmy państwowe były przygotowane do prywatyzacji etapami. W pierwszym etapie zaczęto ograniczać subsydia dla przedsiębiorstw państwowych. Drugi etap miał na celu zwiększenie konkurencji w sektorze państwowym poprzez deregulację transportu i energetyki.

  źródło: NKJP: Stefan Krajewski: Prywatyzacja Restrukturyzacja Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 2009

  Ostatnia fala upadłości miała miejsce na przełomie lat 80. i 90., kiedy w wyniku deregulacji sektora bankowego – niektóre instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe czy to wskutek nieuczciwości właścicieli, nadmiernej ich chciwości czy, najczęściej, z powodu braku doświadczenia ogłosiły upadłość.

  źródło: NKJP: Jan M. Fijor: Mały bank, który zachwiał Ameryką, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2001-08-08

  Z kolei w Stanach Zjednoczonych pojęcie procesu prywatyzacji traktowano szerzej, włączając także proces deregulacji i liberalizacji, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki i eliminacja barier wejścia.

  źródło: NKJP: Stefan Krajewski: Prywatyzacja Restrukturyzacja Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, 2009

  Co prawda w ostatnich latach poddano deregulacji kilka dziedzin, m.in. rynek energetyczny, telekomunikacyjny, transport lotniczy, kolejowy i pocztę, ale trudno mówić, że Niemcy mają liberalną politykę gospodarczą.

  źródło: NKJP: Jerzy Kleer: Drogi dobrobyt, Polityka, 2001-08-25

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. deregulacja
  deregulacje
  D. deregulacji
  deregulacji
  neut
  deregulacyj
  char
  C. deregulacji
  deregulacjom
  B. deregulację
  deregulacje
  N. deregulacją
  deregulacjami
  Ms. deregulacji
  deregulacjach
  W. deregulacjo
  deregulacje

 • bez ograniczeń + deregulacja +
  (CZEGO)
 • ang. deregulation

  Od: regulacja

CHRONOLOGIZACJA:
1981, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017