mazgaić się

 • pot.  pejorat.  płakać z błahego powodu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  zachowania emocjonalne

 • synonimy:  mazać się
  hiperonimy:  płakać
  • mazgaić się jak baba, jak dziecko
 • Obowiązywał model twardziela. Nie wypadało mazgaić się i tęsknić.

  źródło: NKJP: Agnieszka Niezgoda: Tysiąc dzieci maharadży, Polityka nr 2300, 2001

  12-letni Borys grał nawet porywająco, ale po porażkach mazgaił się tak, że w ośrodku szkolenia w Laimen kierowano go głównie do treningowej gry z dziewczętami.

  źródło: NKJP: Robert Błoński: 30. urodziny Borisa Beckera, 1997-11-22

  Porównanie mężczyzny do kobiety jest negatywne, np. plotkuje jak baba, mazgai się jak baba.

  źródło: NKJP: Internet

  No już [...], Albercik, nie mazgaj się, Albercik, no już ,Albercik, no, Albercik, przestań się mazgaić!

  źródło: NKJP: Juliusz Machulski: Seksmisja, 1983

  Uczmy się humoru [...] - dosyć mazgajenia się nad narodowym losem.

  źródło: NKJP: Stefan Kisielewski: Święta na ponuro, Gazeta Wyborcza, 1995-12-23

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. mazgaję się
  mazgaimy się
  2 os. mazgaisz się
  mazgaicie się
  3 os. mazgai się
  mazgają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. mazgaiłem się
  +(e)m się mazgaił
  mazgaiłam się
  +(e)m się mazgaiła
  mazgaiłom się
  +(e)m się mazgaiło
  mazgailiśmy się
  +(e)śmy się mazgaili
  mazgaiłyśmy się
  +(e)śmy się mazgaiły
  2 os. mazgaiłeś się
  +(e)ś się mazgaił
  mazgaiłaś się
  +(e)ś się mazgaiła
  mazgaiłoś się
  +(e)ś się mazgaiło
  mazgailiście się
  +(e)ście się mazgaili
  mazgaiłyście się
  +(e)ście się mazgaiły
  3 os. mazgaił się
  mazgaiła się
  mazgaiło się
  mazgaili się
  mazgaiły się

  bezosobnik: mazgajono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się mazgaił
  będę się mazgaić
  będę się mazgaiła
  będę się mazgaić
  będę się mazgaiło
  będę się mazgaić
  będziemy się mazgaili
  będziemy się mazgaić
  będziemy się mazgaiły
  będziemy się mazgaić
  2 os. będziesz się mazgaił
  będziesz się mazgaić
  będziesz się mazgaiła
  będziesz się mazgaić
  będziesz się mazgaiło
  będziesz się mazgaić
  będziecie się mazgaili
  będziecie się mazgaić
  będziecie się mazgaiły
  będziecie się mazgaić
  3 os. będzie się mazgaił
  będzie się mazgaić
  będzie się mazgaiła
  będzie się mazgaić
  będzie się mazgaiło
  będzie się mazgaić
  będą się mazgaili
  będą się mazgaić
  będą się mazgaiły
  będą się mazgaić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. mazgajmy się
  2 os. mazgaj się
  mazgajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. mazgaiłbym się
  bym się mazgaił
  mazgaiłabym się
  bym się mazgaiła
  mazgaiłobym się
  bym się mazgaiło
  mazgailibyśmy się
  byśmy się mazgaili
  mazgaiłybyśmy się
  byśmy się mazgaiły
  2 os. mazgaiłbyś się
  byś się mazgaił
  mazgaiłabyś się
  byś się mazgaiła
  mazgaiłobyś się
  byś się mazgaiło
  mazgailibyście się
  byście się mazgaili
  mazgaiłybyście się
  byście się mazgaiły
  3 os. mazgaiłby się
  by się mazgaił
  mazgaiłaby się
  by się mazgaiła
  mazgaiłoby się
  by się mazgaiło
  mazgailiby się
  by się mazgaili
  mazgaiłyby się
  by się mazgaiły

  bezosobnik: mazgajono by się

  bezokolicznik: mazgaić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: mazgając się

  gerundium: mazgajenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: mazgający się

 • Zob. mazgaj

CHRONOLOGIZACJA:
1855, Słownik niemiecko-rossyjsko-polski ułożony podług najlepszych i najnowszych źródeł, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2017