rakotwórczy

 • wywołujący powstawanie nowotworów w organizmie
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Choroby i ich leczenie

  przyczyny, objawy i skutki chorób

  • rakotwórczy azbest, benzen, eternit, materiał; dym, pył; rakotwórcza substancja; rakotwórcze odpady, składniki, środki, węglowodory, włókna, związki; czynniki; właściwości
  • rakotwórczy lub mutagenny; toksyczny i rakotwórczy
  • rakotwórcze działanie
  • bardzo, silnie rakotwórczy
 • Przeciętny palacz w ciągu dwudziestu lat wchłania około 2 kg smoły, która ma silne działanie rakotwórcze. Rak atakuje płuca, oskrzela, krtań i przełyk.

  źródło: NKJP: Krystyna Pupek: Sąd nad papierosem. Scenariusz profilaktyczny dla kl. IV–VI szkoły podstawowej, Wychowawca nr 151-152, 2005-07

  Duża liczba [...] wzmacniaczy ma właściwości chorobotwórcze, może być powodem powstawania nowotworów. Rakotwórcze działanie mają na przykład wszystkie substancje konserwujące oznaczone symbolami od E210 do E219.

  źródło: NKJP: Magdalena Szczurek: Wiesz co jesz?, Gazeta Krakowska, 2005-10-06

  W przemyśle zwanym potocznie przemysłem materiałów budowlanych występują zagrożenia pyłami przemysłowymi, wysoką temperaturą, a także pyłami azbestu, uznawanymi jednoznacznie za czynniki rakotwórcze, które powodują nowotwory złośliwe [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.04.1997

  Azbest to bomba z opóźnionym zapłonem. Jego szkodliwość może się ujawnić nawet po 20 latach od momentu, kiedy człowiek miał kontakt z tym rakotwórczym materiałem. Wywołuje nowotwory układu oddechowego, a szczególnie płuc.

  źródło: NKJP: Mariusz Jabłoński: Rak w PZU, Dziennik Bałtycki, 2006-05-09

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórcze
  rakotwórcza
  D. rakotwórczego
  rakotwórczego
  rakotwórczego
  rakotwórczego
  rakotwórczej
  C. rakotwórczemu
  rakotwórczemu
  rakotwórczemu
  rakotwórczemu
  rakotwórczej
  B. rakotwórczego
  rakotwórczego
  rakotwórczy
  rakotwórcze
  rakotwórczą
  N. rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczą
  Ms. rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczej
  W. rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórcze
  rakotwórcza
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórcze
  rakotwórcze
  D. rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórczych
  C. rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  rakotwórczym
  B. rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórcze
  N. rakotwórczymi
  rakotwórczymi
  rakotwórczymi
  rakotwórczymi
  Ms. rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórczych
  rakotwórczych
  W. rakotwórczy
  rakotwórczy
  rakotwórcze
  rakotwórcze

 • Zob. rak (choroba) + twórczy, zob. twór, tworzyć

CHRONOLOGIZACJA:
1932, Lekarz Wojskowy, Tom 20, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2018