delimitować

 • wskazywać granice i wydzielać w ten sposób coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  • delimitować granicę, obszary
 • Ostatecznie w owych czasach granicę w Otłoczynie delimitowano w 1823 r.

  źródło: NKJP: Internet

  Przyjęta w studium polityka przestrzenna nie delimituje w sensie geodezyjnym obszarów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, [...]

  źródło: Internet: orneta-umig.bip-wm.pl

  Historia ma miejsce w roku 1778, kiedy w kierunku ziem położonych nad rzeką Paragwaj wyruszyła portugalska wyprawa mająca delimitować granicę oddzielającą posiadłości portugalskie od hiszpańskich.

  źródło: Internet: konserwatyzm.pl/

  Student umie wykonać rozpoznanie podstawowych cech środowiska przyrodniczego, potrafi delimitować jednostki przyrodniczo-planistyczne w terenie.

  źródło: Internet: usosweb.fuw.edu.pl

  Normy prawa służące za podstawę kompetencji władczych nie tylko delimitują granicę tych kompetencji między jednostkami samorządu a innymi władzami publicznymi, lecz także określają sfery kompetencji między jednostkami różnych szczebli struktury samorządowej.

  źródło: Internet: books.google.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. delimituję
  delimitujemy
  2 os. delimitujesz
  delimitujecie
  3 os. delimituje
  delimitują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. delimitowałem
  +(e)m delimitował
  delimitowałam
  +(e)m delimitowała
  delimitowałom
  +(e)m delimitowało
  delimitowaliśmy
  +(e)śmy delimitowali
  delimitowałyśmy
  +(e)śmy delimitowały
  2 os. delimitowałeś
  +(e)ś delimitował
  delimitowałaś
  +(e)ś delimitowała
  delimitowałoś
  +(e)ś delimitowało
  delimitowaliście
  +(e)ście delimitowali
  delimitowałyście
  +(e)ście delimitowały
  3 os. delimitował
  delimitowała
  delimitowało
  delimitowali
  delimitowały

  bezosobnik: delimitowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę delimitował
  będę delimitować
  będę delimitowała
  będę delimitować
  będę delimitowało
  będę delimitować
  będziemy delimitowali
  będziemy delimitować
  będziemy delimitowały
  będziemy delimitować
  2 os. będziesz delimitował
  będziesz delimitować
  będziesz delimitowała
  będziesz delimitować
  będziesz delimitowało
  będziesz delimitować
  będziecie delimitowali
  będziecie delimitować
  będziecie delimitowały
  będziecie delimitować
  3 os. będzie delimitował
  będzie delimitować
  będzie delimitowała
  będzie delimitować
  będzie delimitowało
  będzie delimitować
  będą delimitowali
  będą delimitować
  będą delimitowały
  będą delimitować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. delimitujmy
  2 os. delimituj
  delimitujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. delimitowałbym
  bym delimitował
  delimitowałabym
  bym delimitowała
  delimitowałobym
  bym delimitowało
  delimitowalibyśmy
  byśmy delimitowali
  delimitowałybyśmy
  byśmy delimitowały
  2 os. delimitowałbyś
  byś delimitował
  delimitowałabyś
  byś delimitowała
  delimitowałobyś
  byś delimitowało
  delimitowalibyście
  byście delimitowali
  delimitowałybyście
  byście delimitowały
  3 os. delimitowałby
  by delimitował
  delimitowałaby
  by delimitowała
  delimitowałoby
  by delimitowało
  delimitowaliby
  by delimitowali
  delimitowałyby
  by delimitowały

  bezosobnik: delimitowano by

  bezokolicznik: delimitować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: delimitując

  gerundium: delimitowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: delimitujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: delimitowany

 • bez ograniczeń + delimitować +
  CO
 • fr. délimiter

  z łac. līmes, līmitis 'graniczny pas ziemi, miedza, ścieżka graniczna; granica'

CHRONOLOGIZACJA:
1920, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017