klamrowaty

 • podobny pod względem kształtu do klamry - zapięcia
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kształty i figury

 • Znaleziono też część klamrowatego okucia [...] i trochę skorup, z których parę doklejono do ułamków naczyń z warstwy.

  źródło: Internet: Jerzy Szydłowski: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu: Archeologia, 1974

  Dolne rzędy poszycia [...] łączono tu szwami z powroza, przeprowadzanymi przez otwory klamrowatych zgrubień desek;

  źródło: Internet: Kwartalnik historii kultury materialnej, t. 9, 1961

  Przyjmuje się [...], że klamrowata forma czułków służy samcowi do przytrzymywania samicy podczas kopulacji.

  źródło: Internet: Jadwiga Złotorzycka: Wszoły (Mallophaga), 1994

  Osłabione jesiony zostały zaatakowane przez jesionowca pstrego, owada, który tworzy pod kora klamrowate chodniki.

  źródło: Internet: facebook.com

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. klamrowaty
  klamrowaty
  klamrowaty
  klamrowate
  klamrowata
  D. klamrowatego
  klamrowatego
  klamrowatego
  klamrowatego
  klamrowatej
  C. klamrowatemu
  klamrowatemu
  klamrowatemu
  klamrowatemu
  klamrowatej
  B. klamrowatego
  klamrowatego
  klamrowaty
  klamrowate
  klamrowatą
  N. klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatą
  Ms. klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatej
  W. klamrowaty
  klamrowaty
  klamrowaty
  klamrowate
  klamrowata
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. klamrowaci
  klamrowaci
  klamrowate
  klamrowate
  D. klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowatych
  C. klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  klamrowatym
  B. klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowate
  N. klamrowatymi
  klamrowatymi
  klamrowatymi
  klamrowatymi
  Ms. klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowatych
  klamrowatych
  W. klamrowaci
  klamrowaci
  klamrowate
  klamrowate

 • Od: klamra

CHRONOLOGIZACJA:
1954, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2017