chłostać się

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

4. siebie nawzajem słowami

 • 4.

  pot.  ostro krytykować siebie nawzajem
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • hiperonimy:  krytykować się
 • [...] Dziennikarzom działu sportowego nie pomogłoby nawet chłostanie się listami od oburzonych wyborem czytelników.

  źródło: NKJP: Przemysław Franczak: Drużyna marzeń, Gazeta Krakowska, 2006-07-11

  Magdusia nie rozumie. Rodziców stających na barykadach. Chłostania się słowami. Magdusia nic z tego nie rozumie. Przyciska misia, wkłada głowę pod poduszkę. Czasem jeszcze, jeśli to zobaczą, udaje im się opamiętać.

  źródło: NKJP: Inga Iwasiów: Bambino, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chłoszczę się
  rzadziej chłostam się
  chłoszczemy się
  rzadziej chłostamy się
  2 os. chłoszczesz się
  rzadziej chłostasz się
  chłoszczecie się
  rzadziej chłostacie się
  3 os. chłoszcze się
  rzadziej chłosta się
  chłoszczą się
  rzadziej chłostają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chłostałem się
  +(e)m się chłostał
  chłostałam się
  +(e)m się chłostała
  chłostałom się
  +(e)m się chłostało
  chłostaliśmy się
  +(e)śmy się chłostali
  chłostałyśmy się
  +(e)śmy się chłostały
  2 os. chłostałeś się
  +(e)ś się chłostał
  chłostałaś się
  +(e)ś się chłostała
  chłostałoś się
  +(e)ś się chłostało
  chłostaliście się
  +(e)ście się chłostali
  chłostałyście się
  +(e)ście się chłostały
  3 os. chłostał się
  chłostała się
  chłostało się
  chłostali się
  chłostały się

  bezosobnik: chłostano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się chłostał
  będę się chłostać
  będę się chłostała
  będę się chłostać
  będę się chłostało
  będę się chłostać
  będziemy się chłostali
  będziemy się chłostać
  będziemy się chłostały
  będziemy się chłostać
  2 os. będziesz się chłostał
  będziesz się chłostać
  będziesz się chłostała
  będziesz się chłostać
  będziesz się chłostało
  będziesz się chłostać
  będziecie się chłostali
  będziecie się chłostać
  będziecie się chłostały
  będziecie się chłostać
  3 os. będzie się chłostał
  będzie się chłostać
  będzie się chłostała
  będzie się chłostać
  będzie się chłostało
  będzie się chłostać
  będą się chłostali
  będą się chłostać
  będą się chłostały
  będą się chłostać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. chłoszczmy się
  rzadziej chłostajmy się
  2 os. chłoszcz się
  rzadziej chłostaj się
  chłoszczcie się
  rzadziej chłostajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. chłostałbym się
  bym się chłostał
  chłostałabym się
  bym się chłostała
  chłostałobym się
  bym się chłostało
  chłostalibyśmy się
  byśmy się chłostali
  chłostałybyśmy się
  byśmy się chłostały
  2 os. chłostałbyś się
  byś się chłostał
  chłostałabyś się
  byś się chłostała
  chłostałobyś się
  byś się chłostało
  chłostalibyście się
  byście się chłostali
  chłostałybyście się
  byście się chłostały
  3 os. chłostałby się
  by się chłostał
  chłostałaby się
  by się chłostała
  chłostałoby się
  by się chłostało
  chłostaliby się
  by się chłostali
  chłostałyby się
  by się chłostały

  bezosobnik: chłostano by się

  bezokolicznik: chłostać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  chłoszcząc się
  rzadziej chłostając się

  gerundium: chłostanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: chłoszczący się

 • bez ograniczeń + chłostać się +
  (CZYM)
 • Zob.  chłostać