spraszać

 • zapraszać grupę osób w jedno miejsce
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • spraszać gości
 • Stał się bardzo towarzyski, lubił spraszać do domu kolegów z rodzinami (głównie żonami).

  źródło: NKJP: Lidia Cierpiałkowska: Psychopatologia, 2009

  Co pewien czas urządzali nocne imprezy, na które spraszali panienki podejrzanej reputacji.

  źródło: NKJP: Jan Kin: Piłkarz Widzewa wyrzucony z mieszkania, Express Ilustrowany, 2003-05-20

  Do wynajętych hoteli sprasza decydentów i wspólnie bawią się w towarzystwie panienek lekkich obyczajów przy stołach uginających się od alkoholu.

  źródło: NKJP: Tajemnica Barcikowskiego, Dziennik Polski, 2003-11-27

  Wtedy blisko stuletni rybacy dobrze pamiętali polskiego „szlachcica” Ślewińskiego, który jak zabił świniaka, to na ucztę do „Zameczku” spraszał całą okolicę.

  źródło: NKJP: Janusz Miliszkiewicz: Przygoda bycia Polakiem, 2007

  Pamiętam twarz Melchiora Wańkowicza na jednym z jego ostatnich gigantycznych przyjęć, kiedy spraszał do swego mieszkania tłum ludzi, z których nikt już nie był jego rówieśnikiem.

  źródło: NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz: Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spraszam
  spraszamy
  2 os. spraszasz
  spraszacie
  3 os. sprasza
  spraszają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spraszałem
  +(e)m spraszał
  spraszałam
  +(e)m spraszała
  spraszałom
  +(e)m spraszało
  spraszaliśmy
  +(e)śmy spraszali
  spraszałyśmy
  +(e)śmy spraszały
  2 os. spraszałeś
  +(e)ś spraszał
  spraszałaś
  +(e)ś spraszała
  spraszałoś
  +(e)ś spraszało
  spraszaliście
  +(e)ście spraszali
  spraszałyście
  +(e)ście spraszały
  3 os. spraszał
  spraszała
  spraszało
  spraszali
  spraszały

  bezosobnik: spraszano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę spraszał
  będę spraszać
  będę spraszała
  będę spraszać
  będę spraszało
  będę spraszać
  będziemy spraszali
  będziemy spraszać
  będziemy spraszały
  będziemy spraszać
  2 os. będziesz spraszał
  będziesz spraszać
  będziesz spraszała
  będziesz spraszać
  będziesz spraszało
  będziesz spraszać
  będziecie spraszali
  będziecie spraszać
  będziecie spraszały
  będziecie spraszać
  3 os. będzie spraszał
  będzie spraszać
  będzie spraszała
  będzie spraszać
  będzie spraszało
  będzie spraszać
  będą spraszali
  będą spraszać
  będą spraszały
  będą spraszać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spraszajmy
  2 os. spraszaj
  spraszajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spraszałbym
  bym spraszał
  spraszałabym
  bym spraszała
  spraszałobym
  bym spraszało
  spraszalibyśmy
  byśmy spraszali
  spraszałybyśmy
  byśmy spraszały
  2 os. spraszałbyś
  byś spraszał
  spraszałabyś
  byś spraszała
  spraszałobyś
  byś spraszało
  spraszalibyście
  byście spraszali
  spraszałybyście
  byście spraszały
  3 os. spraszałby
  by spraszał
  spraszałaby
  by spraszała
  spraszałoby
  by spraszało
  spraszaliby
  by spraszali
  spraszałyby
  by spraszały

  bezosobnik: spraszano by

  bezokolicznik: spraszać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: spraszając

  gerundium: spraszanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: spraszający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: spraszany

  odpowiednik aspektowy: sprosić

 • bez ograniczeń + spraszać +
  KOGO + (DOKĄD)
 • Zob. prosić

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2017