mediokracja

 • książk.  pejorat.  sterowanie decyzjami politycznymi obywateli, którzy oceniają polityków na podstawie ich wizerunków tworzonych przez środki masowego przekazu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

 • hiperonimy:  manipulacja
 • Wydaje się, że mediokracja jest silnie osadzona i nie da się tak łatwo ją zastąpić, a procesy globalizacyjne tak akceptowane w Europie (Traktat Lizboński), wcale nie muszą być niemiłe nowym mocarstwom.

  źródło: NKJP: Rafał Berger: Zwycięstwo mas, następne pytania, Akant, 2008

  Szybki, techniczny rozwój mediów: prasy, radia, telewizji i Internetu powodują, że coraz częściej nazywane są pierwszą władzą, a do specjalistycznej literatury tyczącej mediów wprowadzono pojęcie: mediokracja.

  źródło: NKJP: Antoni Zięba: Media we współczesnej Polsce. Konfrontacja dobra ze złem, Wychowawca, nr 192, 2008

  W Polsce nie panuje demokracja – w Polsce trwa mediokracja. Rządzą nami nie politycy, lecz ci, którzy rządzą politykami.

  źródło: NKJP: Wiesław Kot: Polityk z niczego, Gazeta Poznańska, 2006-11-24

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. mediokracja
  mediokracje
  D. mediokracji
  mediokracji
  neut
  mediokracyj
  char
  C. mediokracji
  mediokracjom
  B. mediokrację
  mediokracje
  N. mediokracją
  mediokracjami
  Ms. mediokracji
  mediokracjach
  W. mediokracjo
  mediokracje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. mediocracy

  fr. médiocratie

  niem. Mediokratie

  gr. krátos 'moc, siła, potęga, władza' + ang. media

CHRONOLOGIZACJA:
1986, Czas w słowach odbity: refleksje o rzeczywistości nazywanej, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2017