metodyzm

 • rel.  wyznanie wyłonione z Kościoła anglikańskiego, którego doktryna podkreśla szczególnie rygorystyczne wypełnianie obowiązków religijnych
 • [metodysm] lub [metodyzm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • hiperonimy:  anglikanizm
 • W XVIII stuleciu metodyzm został przeszczepiony na grunt amerykański. Po pewnych perturbacjach organizacyjnych, w ubiegłym wieku do amerykańskiego Kościoła metodystycznego dołączył niemieckojęzyczny nurt metodystyczny.

  źródło: NKJP: Marek Budziarek: Świątynie Łodzi, 2005

  Anglikanin, nawrócony na metodyzm, głosił arminianizm, czyli doktrynę wiary w ludzką wolną wolę i rozum pozwalający człowiekowi wybrać łaskę zbawienia ofiarowywaną przez Chrystusa.

  źródło: NKJP: Jacek Kalabiński: Świat, Gazeta Wyborcza, 1993-11-19

  W tradycji protestanckiej dzienniki wielkich konwertytów dokumentują bezpośredni stosunek człowieka do Boga. Przedstawiany w nich człowiek jest aktorem boskiego dramatu, jak to pokazał w XVII w. współzałożyciel wspólnoty kwakrów George Fox (1865), a w XVIII w. twórca metodyzmu John Wesley [...].

  źródło: NKJP: Elżbieta Hałas: Konwersja perspektywa socjologiczna, 2007

  Współcześni historycy religii odnajdują wielu prekursorów ruchu pentekostalnego (zwłaszcza w tzw. ruchu świętości Holiness Movement oraz metodyzmie) [...].

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. metodyzm
  metodyzmy
  D. metodyzmu
  metodyzmów
  C. metodyzmowi
  metodyzmom
  B. metodyzm
  metodyzmy
  N. metodyzmem
  metodyzmami
  Ms. metodyzmie
  metodyzmach
  W. metodyzmie
  metodyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. methodism

CHRONOLOGIZACJA:
1881, M. Nowodworski: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego, Tom 14, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018