ukucnąć

 • zginając nogi w kolanach, przysiąść na piętach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  czynności i stany fizjologiczne

 • synonimy:  kucnąć
 • Nie mając na czym siąść ukucnęli.

  źródło: NKJP: Wojciech Żukrowski: Kamienne tablice, 1966

  Bandurko ukucnął przy palenisku, zgarnął na kupę trochę śmieci, jakieś kartonowe pudło, i podpalił.

  źródło: NKJP: Andrzej Stasiuk: Biały kruk, 1955

  Tworząc portret dziecka, należy tak ustawić aparat, aby obiektyw znalazł się na wysokości jego oczu. Należy zatem ukucnąć lub posadzić dziecko na podwyższeniu

  źródło: NKJP: Anna Owczarz-Dadan: ABC fotografii cyfrowej i obróbki zdjęć, 2006

  Najbezpieczniej jest ukucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami, ponieważ po uderzeniu pioruna, w wyniku rozpływu ładunku w postaci prądów powierzchniowych, może dojść do przepływu prądu między stopami poprzez ciało ofiary.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ukucnę
  ukucniemy
  2 os. ukucniesz
  ukucniecie
  3 os. ukucnie
  ukucną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ukucnąłem
  +(e)m ukucnął
  ukucnęłam
  +(e)m ukucnęła
  ukucnęłom
  +(e)m ukucnęło
  ukucnęliśmy
  +(e)śmy ukucnęli
  ukucnęłyśmy
  +(e)śmy ukucnęły
  2 os. ukucnąłeś
  +(e)ś ukucnął
  ukucnęłaś
  +(e)ś ukucnęła
  ukucnęłoś
  +(e)ś ukucnęło
  ukucnęliście
  +(e)ście ukucnęli
  ukucnęłyście
  +(e)ście ukucnęły
  3 os. ukucnął
  ukucnęła
  ukucnęło
  ukucnęli
  ukucnęły

  bezosobnik: ukucnięto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ukucnijmy
  2 os. ukucnij
  ukucnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ukucnąłbym
  bym ukucnął
  ukucnęłabym
  bym ukucnęła
  ukucnęłobym
  bym ukucnęło
  ukucnęlibyśmy
  byśmy ukucnęli
  ukucnęłybyśmy
  byśmy ukucnęły
  2 os. ukucnąłbyś
  byś ukucnął
  ukucnęłabyś
  byś ukucnęła
  ukucnęłobyś
  byś ukucnęło
  ukucnęlibyście
  byście ukucnęli
  ukucnęłybyście
  byście ukucnęły
  3 os. ukucnąłby
  by ukucnął
  ukucnęłaby
  by ukucnęła
  ukucnęłoby
  by ukucnęło
  ukucnęliby
  by ukucnęli
  ukucnęłyby
  by ukucnęły

  bezosobnik: ukucnięto by

  bezokolicznik: ukucnąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: ukucnąwszy

  gerundium: ukucnięcie

 • Zob. kucać

CHRONOLOGIZACJA:
1894, Wincenty Kosiakiewicz: Władek, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018