CHRONOLOGIZACJA:
1876, H. Vambery: Islam w dziewiętnastym stuleciu [tłum. W. Bogusławski], books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018