menonicki

rzadziej mennonicki

 • związany ze społecznością menonitów
  • rzadziej mennonicki
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • hiperonimy:  anabaptystyczny
 • Kościół menonicki został zbudowany w 1910 roku przy dzisiejszej ul. Warszawskiej 9, obecnie mieści się tu kościół polskokatolicki pw. Dobrego Pasterza.

  źródło: NKJP: Czesław Latoch: Kościoły starego Elbląga, Dziennik Elbląski, 1999-01-15

  „Diakoni” troszczyli się o materialne podstawy życia religijnego wspólnoty menonickiej, organizowali opiekę nad ubogimi.

  źródło: Paweł Fijałkowski: Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., 1999

  We wsi znajduje się cmentarz mennonicki, całkowicie zdewastowany po 1945 r.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. menonicki
  menonicki
  menonicki
  menonickie
  menonicka
  D. menonickiego
  menonickiego
  menonickiego
  menonickiego
  menonickiej
  C. menonickiemu
  menonickiemu
  menonickiemu
  menonickiemu
  menonickiej
  B. menonickiego
  menonickiego
  menonicki
  menonickie
  menonicką
  N. menonickim
  menonickim
  menonickim
  menonickim
  menonicką
  Ms. menonickim
  menonickim
  menonickim
  menonickim
  menonickiej
  W. menonicki
  menonicki
  menonicki
  menonickie
  menonicka
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. menoniccy
  menoniccy
  menonickie
  menonickie
  D. menonickich
  menonickich
  menonickich
  menonickich
  C. menonickim
  menonickim
  menonickim
  menonickim
  B. menonickich
  menonickich
  menonickich
  menonickie
  N. menonickimi
  menonickimi
  menonickimi
  menonickimi
  Ms. menonickich
  menonickich
  menonickich
  menonickich
  W. menoniccy
  menoniccy
  menonickie
  menonickie
 • Od: menonita, menonici

CHRONOLOGIZACJA:
1842, Stosunek filozofii do cybernetyki, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018