ukośnik

 • ukośna, pionowa kreska oddzielająca litery, słowa lub liczby
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie

 • [...] kolejne cyfry oznaczają numer w rejestrze przedsiębiorców; po tych cyfrach stawia się ukośnik, a następnie wpisuje własne oznaczenia literowe lub cyfrowe tworzonej przez przedsiębiorę partii materiału siewnego.

  źródło: NKJP: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: Ustawa o nasiennictwie, Dziennik Ustaw, 2003

  On w tym czasie podziwiał pedanterię wpisów do zeszytu: każdy interesant [...] był opatrzony dwiema liczbami przedzielonymi ukośnikiem, z których pierwsza oznaczała [...] wizytę liczoną od początku bieżącego miesiąca, druga – od początku bieżącego roku.

  źródło: NKJP: Marek Krajewski: Festung Breslau, 2006

  Przy próbie publikacji komentarza, bądź blogowego wpisu z niepożądanymi wyrażeniami, automatycznie pojawia się komunikat z prośbą o jego poprawienie. Internauci próbują na wszelkie sposoby obejść filtry, stosując cudzysłowy, ukośniki, bądź znaki interpunkcyjne wewnątrz wyrazów.

  źródło: NKJP: Internet

  W przypadku odwołania do strony głównej, na przykład http://www.nazwa-domeny.pl, zapis miałby postać samego ukośnika, czyli /.

  źródło: NKJP: Andrzej Daniluk: Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak to się robi, 2007

  Po co wprowadzono nowy numer rachunku bankowego? [...] Banki miały bardzo różne numery. Różna była ich długość, struktura, zawierały różne znaki, czyli myślniki, kropki, ukośniki. To utrudniało komunikację z różnymi systemami informatycznymi.

  źródło: NKJP: Jarosław Latacz: Ważne numery, Dziennik Zachodni, 2004-06-28

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ukośnik
  ukośniki
  D. ukośnika
  ukośników
  C. ukośnikowi
  ukośnikom
  B. ukośnik
  ukośniki
  N. ukośnikiem
  ukośnikami
  Ms. ukośniku
  ukośnikach
  W. ukośniku
  ukośniki

 • Zob. ukos

CHRONOLOGIZACJA:
1873, G. H. Niewęgłowski: Kurs mechaniki rozumowej, books.google.pl
Inne znaczenie
Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2018