logarytm

 • mat.  wartość liczbowa, która określa, ile razy należy pomnożyć pewną liczbę przez siebie samą, by uzyskać dany wynik
 • Wyraz używany jako składnik terminów matematycznych, np. logarytm naturalny.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

  • ujemny logarytm; logarytm dyskretny, dziesiętny
  • obliczać, podawać logarytm
 • Do obliczania logarytmu o podstawie 10 używaj funkcji LOG10(Liczba). Zwraca ona logarytm dziesiętny podanej liczby.

  źródło: NKJP: Maciej Groszek: OpenOffice.ux.pl Calc 2.0. Funkcje arkusza kalkulacyjnego, 2007

  Źle się człowiekowi robi, kiedy przypomni sobie sinus z logarytmem. I jak tu pomagać dzieciakowi z pierwszej klasy!

  źródło: NKJP: Jacek Szczap: Pchełki, kiełki i odcinki, 1992-09-10

  Ten bogaty zbiór danych przekształcono, uwzględniając obliczony dla każdego z autorów błąd systematyczny. W tablicach zestawiono ujemne logarytmy pierwotnych wartości [...].

  źródło: NKJP: Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński: Odory, 2002

  Zrobię wszystko, żeby tylko nie myśleć ciągle o logarytmach, funkcjach i rachunku prawdopodobieństwa.

  źródło: NKJP: Krzysztof Kamiński: Znów chcą na prawo, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-06-29

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. logarytm
  logarytmy
  D. logarytmu
  logarytmów
  C. logarytmowi
  logarytmom
  B. logarytm
  logarytmy
  N. logarytmem
  logarytmami
  Ms. logarytmie
  logarytmach
  W. logarytmie
  logarytmy
 • bez ograniczeń + logarytm +
  (CZEGO)
 • ang. logarithm

  fr. logarithme

  niem. Logarithmus

  Termin sztucznie utworzony od gr. lógos w znaczeniu 'proporcja' i arithmós 'liczba' przez angielskiego matematyka Johna Napiera of Merchistona (Bańk.).

CHRONOLOGIZACJA:
1683, Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2017