masonologia

 • kultur.  dyscyplina naukowa badająca historię, teraźniejszość i idee masonerii - ruchu
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • Uznanie masonologii za samodzielną dyscyplinę zaowocowało w ostatnich dziesięcioleciach obszerną literaturą przedmiotu odpowiadającą aktualnym wymogom i rygorom naukowym, opartą na pogłębionych, źródłowo ugruntowanych badaniach.

  źródło: NKJP: Internet

  Mimo to decyzja o edycji tomu wydaje nam się ze wszech miar pożądana, bowiem jej brak byłby niepowetowaną stratą dla polskiej masonologii.

  źródło: Ludwik Hass: Świat wolnomularski, 2006

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. masonologia
  masonologie
  D. masonologii
  masonologii
  neut
  masonologij
  char
  C. masonologii
  masonologiom
  B. masonologię
  masonologie
  N. masonologią
  masonologiami
  Ms. masonologii
  masonologiach
  W. masonologio
  masonologie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • fr. maçonnologie

CHRONOLOGIZACJA:
1992, Ars regia, Tomy 1-2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2018