satysfakcjonować się

 • uznawać swoje potrzeby i oczekiwania za zaspokojone w stopniu możliwym do zaakceptowania mimo większych oczekiwań
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  zadowalać się
 • Teraz oboje pracują w drugoligowych zespołach, o diametralnie różnych zadaniach. Zelmer mierzy w awans, podczas gdy Radomka satysfakcjonuje się miejscem w środku tabeli.

  źródło: NKJP: Tak miało być, Dziennik Polski, 2001-02-06

  Spotyka się sytuacje, w których [...] bezrobotni odrzucają proponowane im oferty pracy, satysfakcjonując się przyznanym zasiłkiem.

  źródło: NKJP: Małgorzata Duda: Problematyka bezrobocia i jej społeczno-duchowych skutków w świetle katolickiej nauki społecznej, 2002

  Wyznaczyli sobie przeciętne jak na swoją klasę społeczną pensje miesięczne, a cały ich wysiłek twórczy koncentruje się przede wszystkim na inwestycyjnym przetwarzaniu uzyskiwanych pieniędzy, a nie płytkim satysfakcjonowaniu się - ile mam.

  źródło: NKJP: Andrzej Wasilewski: Karma - los człowieka, 2002

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. satysfakcjonuję się
  satysfakcjonujemy się
  2 os. satysfakcjonujesz się
  satysfakcjonujecie się
  3 os. satysfakcjonuje się
  satysfakcjonują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. satysfakcjonowałem się
  +(e)m się satysfakcjonował
  satysfakcjonowałam się
  +(e)m się satysfakcjonowała
  satysfakcjonowałom się
  +(e)m się satysfakcjonowało
  satysfakcjonowaliśmy się
  +(e)śmy się satysfakcjonowali
  satysfakcjonowałyśmy się
  +(e)śmy się satysfakcjonowały
  2 os. satysfakcjonowałeś się
  +(e)ś się satysfakcjonował
  satysfakcjonowałaś się
  +(e)ś się satysfakcjonowała
  satysfakcjonowałoś się
  +(e)ś się satysfakcjonowało
  satysfakcjonowaliście się
  +(e)ście się satysfakcjonowali
  satysfakcjonowałyście się
  +(e)ście się satysfakcjonowały
  3 os. satysfakcjonował się
  satysfakcjonowała się
  satysfakcjonowało się
  satysfakcjonowali się
  satysfakcjonowały się

  bezosobnik: satysfakcjonowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się satysfakcjonował
  będę się satysfakcjonować
  będę się satysfakcjonowała
  będę się satysfakcjonować
  będę się satysfakcjonowało
  będę się satysfakcjonować
  będziemy się satysfakcjonowali
  będziemy się satysfakcjonować
  będziemy się satysfakcjonowały
  będziemy się satysfakcjonować
  2 os. będziesz się satysfakcjonował
  będziesz się satysfakcjonować
  będziesz się satysfakcjonowała
  będziesz się satysfakcjonować
  będziesz się satysfakcjonowało
  będziesz się satysfakcjonować
  będziecie się satysfakcjonowali
  będziecie się satysfakcjonować
  będziecie się satysfakcjonowały
  będziecie się satysfakcjonować
  3 os. będzie się satysfakcjonował
  będzie się satysfakcjonować
  będzie się satysfakcjonowała
  będzie się satysfakcjonować
  będzie się satysfakcjonowało
  będzie się satysfakcjonować
  będą się satysfakcjonowali
  będą się satysfakcjonować
  będą się satysfakcjonowały
  będą się satysfakcjonować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. satysfakcjonujmy się
  2 os. satysfakcjonuj się
  satysfakcjonujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. satysfakcjonowałbym się
  bym się satysfakcjonował
  satysfakcjonowałabym się
  bym się satysfakcjonowała
  satysfakcjonowałobym się
  bym się satysfakcjonowało
  satysfakcjonowalibyśmy się
  byśmy się satysfakcjonowali
  satysfakcjonowałybyśmy się
  byśmy się satysfakcjonowały
  2 os. satysfakcjonowałbyś się
  byś się satysfakcjonował
  satysfakcjonowałabyś się
  byś się satysfakcjonowała
  satysfakcjonowałobyś się
  byś się satysfakcjonowało
  satysfakcjonowalibyście się
  byście się satysfakcjonowali
  satysfakcjonowałybyście się
  byście się satysfakcjonowały
  3 os. satysfakcjonowałby się
  by się satysfakcjonował
  satysfakcjonowałaby się
  by się satysfakcjonowała
  satysfakcjonowałoby się
  by się satysfakcjonowało
  satysfakcjonowaliby się
  by się satysfakcjonowali
  satysfakcjonowałyby się
  by się satysfakcjonowały

  bezosobnik: satysfakcjonowano by się

  bezokolicznik: satysfakcjonować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: satysfakcjonując się

  gerundium: satysfakcjonowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: satysfakcjonujący się

  odpowiednik aspektowy: usatysfakcjonować się

 • bez ograniczeń + satysfakcjonować się +
  CZYM
 • Od: satysfakcja

CHRONOLOGIZACJA:
1993, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2017