szyfrować

 • zmieniać coś związanego z przekazywaniem jakiejś informacji tak, aby informacji tej nie mogła poznać lub zrozumieć nieupoważniona osoba
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  policja i inne służby mundurowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną

 • antonimy:  deszyfrować
  • szyfrować dane, depeszę, dokument, informację, korespondencję, list, pocztę
  • połączenie szyfrowane
 • Zgodnie z pana wskazówkami, poczynając od 1 stycznia, szyfrowałyśmy depesze do Londynu szyfrem „H”. Nadeszła, niestety, wiadomość starym szyfrem, że nie mogą odczytać naszych depesz, a są między nimi bardzo pilne.

  źródło: NKJP: Kazimierz Osmecki Iranek: Powołanie i przeznaczenie: wspomnienia oficera Komendy Głównej AK, 2004

  [...] w latach siedemdziesiątych, gdy na dworcach pojawiły się metalowe skrytki na bagaż z zamkiem szyfrowym, każdy użytkownik wykręcał szyfr z czterech liter. Wtedy był szalenie modny zespół muzyczny ABBA, więc podróżni szyfrowali ABBA, bo im się to wydawało oryginalne [...].

  źródło: NKJP: Antoni Kroh: Starorzecza, 2010

  Zawsze powinniśmy szyfrować dane zapisywane na komputerach przenośnych i nośnikach danych typu pendrive.

  źródło: Internet: szyfrowanie-danych.pl/

  - Spokojnie, takie ostrzeżenie informuje, że połączenie nie jest szyfrowane, ale to nie oznacza, że twoje dane zostały wykradzione [...].

  źródło: Internet: forum.pcformat.pl/

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szyfruję
  szyfrujemy
  2 os. szyfrujesz
  szyfrujecie
  3 os. szyfruje
  szyfrują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szyfrowałem
  +(e)m szyfrował
  szyfrowałam
  +(e)m szyfrowała
  szyfrowałom
  +(e)m szyfrowało
  szyfrowaliśmy
  +(e)śmy szyfrowali
  szyfrowałyśmy
  +(e)śmy szyfrowały
  2 os. szyfrowałeś
  +(e)ś szyfrował
  szyfrowałaś
  +(e)ś szyfrowała
  szyfrowałoś
  +(e)ś szyfrowało
  szyfrowaliście
  +(e)ście szyfrowali
  szyfrowałyście
  +(e)ście szyfrowały
  3 os. szyfrował
  szyfrowała
  szyfrowało
  szyfrowali
  szyfrowały

  bezosobnik: szyfrowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę szyfrował
  będę szyfrować
  będę szyfrowała
  będę szyfrować
  będę szyfrowało
  będę szyfrować
  będziemy szyfrowali
  będziemy szyfrować
  będziemy szyfrowały
  będziemy szyfrować
  2 os. będziesz szyfrował
  będziesz szyfrować
  będziesz szyfrowała
  będziesz szyfrować
  będziesz szyfrowało
  będziesz szyfrować
  będziecie szyfrowali
  będziecie szyfrować
  będziecie szyfrowały
  będziecie szyfrować
  3 os. będzie szyfrował
  będzie szyfrować
  będzie szyfrowała
  będzie szyfrować
  będzie szyfrowało
  będzie szyfrować
  będą szyfrowali
  będą szyfrować
  będą szyfrowały
  będą szyfrować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szyfrujmy
  2 os. szyfruj
  szyfrujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szyfrowałbym
  bym szyfrował
  szyfrowałabym
  bym szyfrowała
  szyfrowałobym
  bym szyfrowało
  szyfrowalibyśmy
  byśmy szyfrowali
  szyfrowałybyśmy
  byśmy szyfrowały
  2 os. szyfrowałbyś
  byś szyfrował
  szyfrowałabyś
  byś szyfrowała
  szyfrowałobyś
  byś szyfrowało
  szyfrowalibyście
  byście szyfrowali
  szyfrowałybyście
  byście szyfrowały
  3 os. szyfrowałby
  by szyfrował
  szyfrowałaby
  by szyfrowała
  szyfrowałoby
  by szyfrowało
  szyfrowaliby
  by szyfrowali
  szyfrowałyby
  by szyfrowały

  bezosobnik: szyfrowano by

  bezokolicznik: szyfrować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: szyfrując

  gerundium: szyfrowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: szyfrujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: szyfrowany

  odpowiednik aspektowy: zaszyfrować

 • bez ograniczeń + szyfrować +
  CO
 • fr. chiffrer

CHRONOLOGIZACJA:
1864, Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa..., books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018