monofizytyzm

 • rel.  doktryna religijna głosząca, że natura Chrystusa jest wyłącznie boska, ponieważ jego natura ludzka została przez nią zdominowana
 • Ms. lp wymawiany: [monofizytyźmie] lub [monofizytyzmie].

 • [monofizytysm] lub [monofizytyzm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary

  • zwolennik monofizytyzmu
  • potępić monofizytyzm
 • [...] W połowie stulecia pojawił się niejaki Eutychos, a z nim monofizytyzm. Ten z kolei nawiązywał do doketyzmu, głoszącego, że zgromadzonym na Golgocie jedynie wydawało się, iż widzą śmierć Boga. Jezus miał bowiem tylko ciało pozorne.

  źródło: NKJP: Ewa Cechnicka: Znak Anny, 1997

  Sobór Chalcedoński potępił monofizytyzm i przyjął za obowiązujący dogmat naukę dyofizycką. Zgodnie z tą doktryną Jezus miał dwie natury: ludzką i boską. Koptowie jednak nie chcieli zrezygnować z monofizytyzmu. Stąd ich odłączenie się od Rzymu.

  źródło: NKJP: Krzysztof Niedałtowski, Witold Bock: Kawa z kardamonem dla Papieża, Dziennik Bałtycki, 2000-02-18

  Ormianie polscy, wyznający dotąd monofizytyzm, zawarli z Kościołem katolickim unię, uznając zwierzchność papieża.

  źródło: NKJP: Pierwsi na świecie, Dziennik Polski, 2001-05-15

  Idzie tu najprawdopodobniej o związaną z monofizytyzmem naukę żyjącego w VI w. Juliana z Halikarnasu, wg której Ciało Chrystusa było nieśmiertelne.

  źródło: Alina Brzóstkowska, Wincenty Swoboda: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian: Pisarze z VIII-XII wieku, 1997 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. monofizytyzm
  monofizytyzmy
  D. monofizytyzmu
  monofizytyzmów
  C. monofizytyzmowi
  monofizytyzmom
  B. monofizytyzm
  monofizytyzmy
  N. monofizytyzmem
  monofizytyzmami
  Ms. monofizytyzmie
  monofizytyzmach
  W. monofizytyzmie
  monofizytyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. monophysitism

  fr. monophysisme

  niem. Monophysitismus

  z gr. mónē phýsis 'jedyna natura'

CHRONOLOGIZACJA:
1838, Przyjaciel Chrześciańskiey Prawdy, czasopismo teologiczne, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2017