rozminować

 • usunąć lub unieszkodliwić wszystkie miny, które były w jakimś obiekcie lub na jakimś terenie
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną

 • antonimy:  zaminować
  • saper rozminował coś
  • rozminować kraj, teren
 • Kilka dni temu saperzy rozminowali most na rzece Piławka w Piławie Dolnej. Podczas jego remontu okazało się, że w przęsłach znajduje się 118 kg trotylu, zaś pod nimi 28 min przeciwpiechotnych.

  źródło: NKJP: Katarzyna Wilk: Wioska w bombach, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-07-26

  Armia nie miała nowoczesnego sprzętu, dzięki któremu można by rozbroić irackie pola minowe, a dowódcy bali się wystawiać na próbę skromną kompanię czołgów. Ajatollahowie zdecydowali, że sporne tereny rozminują ochotnicy.

  źródło: NKJP: Radosław Korzycki: Tania krew, Polityka, 2005-08-13

  Problem stanowią [...] tereny leśne, które były wykorzystywane przez Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej jako poligony. Trzeba rozminować aż 23 tysiące hektarów.

  źródło: NKJP: Radosław Szewczyk: Wiceminister obrony we Wrocławiu, Gazeta Wrocławska nr 19, 1999

  Prawie 70 saperów z wrocławskiej firmy oczyszczało ponadpółhektarowy pas poradzieckiego poligonu, gdzie wcześniej znajdował się zbiornik wodny. Nadleśnictwu bardzo zależało na rozminowaniu tego terenu, bo zamierza go rekultywować.

  źródło: NKJP: (ULK): Bomby już niegroźne, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2005-10-14

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozminuję
  rozminujemy
  2 os. rozminujesz
  rozminujecie
  3 os. rozminuje
  rozminują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozminowałem
  +(e)m rozminował
  rozminowałam
  +(e)m rozminowała
  rozminowałom
  +(e)m rozminowało
  rozminowaliśmy
  +(e)śmy rozminowali
  rozminowałyśmy
  +(e)śmy rozminowały
  2 os. rozminowałeś
  +(e)ś rozminował
  rozminowałaś
  +(e)ś rozminowała
  rozminowałoś
  +(e)ś rozminowało
  rozminowaliście
  +(e)ście rozminowali
  rozminowałyście
  +(e)ście rozminowały
  3 os. rozminował
  rozminowała
  rozminowało
  rozminowali
  rozminowały

  bezosobnik: rozminowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. rozminujmy
  2 os. rozminuj
  rozminujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. rozminowałbym
  bym rozminował
  rozminowałabym
  bym rozminowała
  rozminowałobym
  bym rozminowało
  rozminowalibyśmy
  byśmy rozminowali
  rozminowałybyśmy
  byśmy rozminowały
  2 os. rozminowałbyś
  byś rozminował
  rozminowałabyś
  byś rozminowała
  rozminowałobyś
  byś rozminowało
  rozminowalibyście
  byście rozminowali
  rozminowałybyście
  byście rozminowały
  3 os. rozminowałby
  by rozminował
  rozminowałaby
  by rozminowała
  rozminowałoby
  by rozminowało
  rozminowaliby
  by rozminowali
  rozminowałyby
  by rozminowały

  bezosobnik: rozminowano by

  bezokolicznik: rozminować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: rozminowawszy

  gerundium: rozminowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: rozminowany

  odpowiednik aspektowy: rozminowywać

 • bez ograniczeń + rozminować +
  CO
 • Od: mina (pocisk)

CHRONOLOGIZACJA:
1945, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018