obrazowo

 • książk.  tak, że to, o czym mowa, jest łatwe do wyobrażenia i zrozumienia
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

  • obrazowo nazwać/nazywać, określić/określać, opisać/opisywać, opowiadać, pisać, pokazywać, porównać, powiedzieć, przedstawić/przedstawiać, tłumaczyć, wyjaśniać, wyrazić
  • bardzo, dość, tak obrazowo
 • Wszystkie opowieści biblijne bardzo obrazowo pokazują najważniejsze chrześcijańskie wartości: wiarę, nadzieję i miłość.

  źródło: NKJP: (KAW): Idź i ty czyń podobnie!, Dziennik Zachodni, 2005-12-02

  Pisał tak obrazowo, że czytając opis [...] parku, niemal miałam go przed oczyma.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Miłośnica, 2009

  Język jest, jak obrazowo nazywa go Heidegger, domem bytu; w tym to właśnie domostwie, jak w schronisku, mieszka człowiek.

  źródło: NKJP: Czesław Miłosz: Ziemia Ulro, 1977

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. obraz

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2017