agitować

 • książk.  przekonywać kogoś do przyjęcia określonych poglądów i do związanych z nimi zachowań
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  działalność polityczna

 • Powszechne pijaństwo, które w XIX w. przestało być zjawiskiem tolerowanym, zatrważało moralistów i księży. Ci ostatni w latach 30. powołali do życia stowarzyszenia trzeźwości, które skutecznie agitowały chłopów za dobrowolną abstynencją.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba (red.): Obyczaje w Polsce : od średniowiecza do czasów współczesnych: praca zbiorowa, 2004

  Donoszono więc w tym piśmie [...], że członkinie Ligi agitują tam wśród żołnierzy II pułku za przechodzeniem do armii austriackiej.

  źródło: NKJP: Bożena M. Dołęgowska-Wysocka: Matki, siostry, narzeczone..., Gazeta Ubezpieczeniowa, 2003-11-11

  Do miasta licznie ściągają politycy, by agitować za Unią lub przeciw niej.

  źródło: NKJP: Jarmark Europa, Dziennik Polski, 2003-04-30

  Trafia to do liderów takich organizacji paramilitarnych, jak Armia Islamska w Iraku czy Armia Mahometa, które agitowały do udziału w wyborach, aby zapewnić w parlamencie odpowiednią liczbę deputowanych sunnickich.

  źródło: NKJP: Uwodzenie rebeliantów, Trybuna, 2006

  Z mojego wydziału przyprowadzono przewodniczącego związków zawodowych, bo agitował, żeby iść do domu.

  źródło: NKJP: Barbara Madajczyk-Krasowska: [...] był w Sierpniu taki, jak trzeba, Dziennik Bałtycki, 2010-08-31

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. agituję
  agitujemy
  2 os. agitujesz
  agitujecie
  3 os. agituje
  agitują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. agitowałem
  +(e)m agitował
  agitowałam
  +(e)m agitowała
  agitowałom
  +(e)m agitowało
  agitowaliśmy
  +(e)śmy agitowali
  agitowałyśmy
  +(e)śmy agitowały
  2 os. agitowałeś
  +(e)ś agitował
  agitowałaś
  +(e)ś agitowała
  agitowałoś
  +(e)ś agitowało
  agitowaliście
  +(e)ście agitowali
  agitowałyście
  +(e)ście agitowały
  3 os. agitował
  agitowała
  agitowało
  agitowali
  agitowały

  bezosobnik: agitowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę agitował
  będę agitować
  będę agitowała
  będę agitować
  będę agitowało
  będę agitować
  będziemy agitowali
  będziemy agitować
  będziemy agitowały
  będziemy agitować
  2 os. będziesz agitował
  będziesz agitować
  będziesz agitowała
  będziesz agitować
  będziesz agitowało
  będziesz agitować
  będziecie agitowali
  będziecie agitować
  będziecie agitowały
  będziecie agitować
  3 os. będzie agitował
  będzie agitować
  będzie agitowała
  będzie agitować
  będzie agitowało
  będzie agitować
  będą agitowali
  będą agitować
  będą agitowały
  będą agitować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. agitujmy
  2 os. agituj
  agitujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. agitowałbym
  bym agitował
  agitowałabym
  bym agitowała
  agitowałobym
  bym agitowało
  agitowalibyśmy
  byśmy agitowali
  agitowałybyśmy
  byśmy agitowały
  2 os. agitowałbyś
  byś agitował
  agitowałabyś
  byś agitowała
  agitowałobyś
  byś agitowało
  agitowalibyście
  byście agitowali
  agitowałybyście
  byście agitowały
  3 os. agitowałby
  by agitował
  agitowałaby
  by agitowała
  agitowałoby
  by agitowało
  agitowaliby
  by agitowali
  agitowałyby
  by agitowały

  bezosobnik: agitowano by

  bezokolicznik: agitować

  imiesłów przysłówkowy współczesny:

  agitując

  gerundium: agitowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: agitujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: agitowany

  odpowiednik aspektowy: zaagitować

 • bez ograniczeń + agitować +
  KOGO + do CZEGO | na rzecz CZEGO | przeciw CZEMU | za CZYM
  bez ograniczeń + agitować +
  wśród KOGO + do CZEGO | na rzecz CZEGO | przeciw CZEMU | za CZYM
  bez ograniczeń + agitować +
  żeby ZDANIE
 • łac. āgitō 'popędzać, poganiać, zachęcać'

  Por. agitacja

CHRONOLOGIZACJA:
1625, Kart XVII-XVIII
Inne znaczenie: 'poruszać, omawiać, rozważać'
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018