spytywać

 • pot.  wypytywać
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • Podczas wywiadu się nawet rozgadywał, wszak 30 minut go spytywali, zanim zagrał Stars Die.

  źródło: Internet: porcupinetree.pl

  - Po sprawie Walentyny? - spytywał chłopak.

  źródło: Internet: yagudinishthreads.fora.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spytuję
  spytujemy
  2 os. spytujesz
  spytujecie
  3 os. spytuje
  spytują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spytywałem
  +(e)m spytywał
  spytywałam
  +(e)m spytywała
  spytywałom
  +(e)m spytywało
  spytywaliśmy
  +(e)śmy spytywali
  spytywałyśmy
  +(e)śmy spytywały
  2 os. spytywałeś
  +(e)ś spytywał
  spytywałaś
  +(e)ś spytywała
  spytywałoś
  +(e)ś spytywało
  spytywaliście
  +(e)ście spytywali
  spytywałyście
  +(e)ście spytywały
  3 os. spytywał
  spytywała
  spytywało
  spytywali
  spytywały

  bezosobnik: spytywano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę spytywał
  będę spytywać
  będę spytywała
  będę spytywać
  będę spytywało
  będę spytywać
  będziemy spytywali
  będziemy spytywać
  będziemy spytywały
  będziemy spytywać
  2 os. będziesz spytywał
  będziesz spytywać
  będziesz spytywała
  będziesz spytywać
  będziesz spytywało
  będziesz spytywać
  będziecie spytywali
  będziecie spytywać
  będziecie spytywały
  będziecie spytywać
  3 os. będzie spytywał
  będzie spytywać
  będzie spytywała
  będzie spytywać
  będzie spytywało
  będzie spytywać
  będą spytywali
  będą spytywać
  będą spytywały
  będą spytywać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. spytujmy
  2 os. spytuj
  spytujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. spytywałbym
  bym spytywał
  spytywałabym
  bym spytywała
  spytywałobym
  bym spytywało
  spytywalibyśmy
  byśmy spytywali
  spytywałybyśmy
  byśmy spytywały
  2 os. spytywałbyś
  byś spytywał
  spytywałabyś
  byś spytywała
  spytywałobyś
  byś spytywało
  spytywalibyście
  byście spytywali
  spytywałybyście
  byście spytywały
  3 os. spytywałby
  by spytywał
  spytywałaby
  by spytywała
  spytywałoby
  by spytywało
  spytywaliby
  by spytywali
  spytywałyby
  by spytywały

  bezosobnik: spytywano by

  bezokolicznik: spytywać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: spytując

  gerundium: spytywanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: spytujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: spytywany

 • bez ograniczeń + spytywać +
  KOGO
  bez ograniczeń + spytywać +
  (KOGO) + MOWA WPROST
 • Zob. pytać

CHRONOLOGIZACJA:
1863, Nowiny ze Świata, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2018