natomiast

 • nadawca uważa, że pod danym względem należy powiedzieć coś jeszcze innego niż to, co pod tym względem zostało powiedziane o tym, o czym była mowa
 • wykładnik przeciwstawienia

 • (quasi)synonimy:  tymczasem II
  za to
  zaś
 • Umiera tylko ciało, natomiast oddzielona odeń dusza trwa nadal, zachowując samoświadomość, rozum, a przede wszystkim bagaż zasługi i winy, i to zabiera ze sobą do wieczności.

  źródło: NKJP: Andrzej Sarwa: Rzeczy ostateczne człowieka i świata. Eschatologia zaratusztrianizmu, 2005

  „Unledded” ekscytował z powodu wszystkich wykorzystanych na nim dodatków: orkiestry, egipskiego zespołu towarzyszącego, piasków pustyni. Nie był natomiast kompozytorskim wyzwaniem - zawierał prawie wyłącznie znane utwory.

  źródło: NKJP: Piotr Kaczkowski: Klucz do nie otwartych drzwi przyszłości, Gazeta Wyborcza, 1998-04-17

  Pokój był ciemny, gdyż jego dwa wysokie okna wychodziły na oparty na czterech kolumnach portyk frontowego ganku, zwieńczonego, jak tylna fasada, klasycystycznym tympanonem. Nasz pokój dziecinny, mieszczący się dalej, za przedpokojem, był natomiast jasny.

  źródło: NKJP: Zdzisław Morawski: Gdzie ten dom, gdzie ten świat, 1997

  Wszystkim im, i zdrowym, i chorym, zapowiedział, że gdy się postarzeją, tak że nie uda im się wzbudzić macierzyńskiej litości, będą musiały iść w swoją stronę. W praktyce natomiast pozbywał się tych, które albo zanadto zhardziały, albo też, nabrawszy lat i ciała, mogłyby mu urządzić powtórkę kaźni.

  źródło: NKJP: Monika Piątkowska: Krakowska żałoba, 2006

  Garnizon twierdzy, którego stan liczebny podczas całego oblężenia był stały (constans) nie przekraczał 300 ludzi i 30 dział o wagomiarze do 12 funtów. Siły korpusu oblężniczego natomiast narastały, osiągając w dniu 10 grudnia 1655 roku liczebność (ekstremalną) 3200 ludzi i 19 dział o wagomiarze 3-24 funtów.

  źródło: NKJP: Ryszard Henryk Bochenek: Twierdza Jasna Góra, 1997

 • część mowy: partykuła

  podklasa: spajająca ????

 • natomiast _
  szyk: zmienny: neutralna antepozycja
  partykuła kontekstowa
 • Od: na to miasto (w znaczeniu 'miejsce'); dawniej w znaczeniu 'na to (czyjeś) miejsce, zamiast', potem w znaczeniu 'przeciwnie'; zob. natychmiast, zamiast

CHRONOLOGIZACJA:
SJPXVII
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2015