afiszować

 • książk.  publicznie i w przesadny sposób ogłaszać lub okazywać coś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • To był ten sam człowiek, który w słynnej paryskiej Olimpii w latach 1981-82 afiszował swoją solidarność z internowanymi związkowcami.

  źródło: NKJP: Maria de Hernandez-Paluch: Yves Montand i Solidarność, Gazeta Krakowska, 2001-12-24

  Dyskusję prowadził znany dziennikarz telewizyjny - Gad Lerner, [...] który nie ukrywa, ale i nie afiszuje swojego pochodzenia żydowskiego [...].

  źródło: NKJP: Agnieszka Zakrzewicz: Papież wzrusza i obrusza, Polityka, 2000-12-23

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. afiszuję
  afiszujemy
  2 os. afiszujesz
  afiszujecie
  3 os. afiszuje
  afiszują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. afiszowałem
  +(e)m afiszował
  afiszowałam
  +(e)m afiszowała
  afiszowałom
  +(e)m afiszowało
  afiszowaliśmy
  +(e)śmy afiszowali
  afiszowałyśmy
  +(e)śmy afiszowały
  2 os. afiszowałeś
  +(e)ś afiszował
  afiszowałaś
  +(e)ś afiszowała
  afiszowałoś
  +(e)ś afiszowało
  afiszowaliście
  +(e)ście afiszowali
  afiszowałyście
  +(e)ście afiszowały
  3 os. afiszował
  afiszowała
  afiszowało
  afiszowali
  afiszowały

  bezosobnik: afiszowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę afiszował
  będę afiszować
  będę afiszowała
  będę afiszować
  będę afiszowało
  będę afiszować
  będziemy afiszowali
  będziemy afiszować
  będziemy afiszowały
  będziemy afiszować
  2 os. będziesz afiszował
  będziesz afiszować
  będziesz afiszowała
  będziesz afiszować
  będziesz afiszowało
  będziesz afiszować
  będziecie afiszowali
  będziecie afiszować
  będziecie afiszowały
  będziecie afiszować
  3 os. będzie afiszował
  będzie afiszować
  będzie afiszowała
  będzie afiszować
  będzie afiszowało
  będzie afiszować
  będą afiszowali
  będą afiszować
  będą afiszowały
  będą afiszować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. afiszujmy
  2 os. afiszuj
  afiszujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. afiszowałbym
  bym afiszował
  afiszowałabym
  bym afiszowała
  afiszowałobym
  bym afiszowało
  afiszowalibyśmy
  byśmy afiszowali
  afiszowałybyśmy
  byśmy afiszowały
  2 os. afiszowałbyś
  byś afiszował
  afiszowałabyś
  byś afiszowała
  afiszowałobyś
  byś afiszowało
  afiszowalibyście
  byście afiszowali
  afiszowałybyście
  byście afiszowały
  3 os. afiszowałby
  by afiszował
  afiszowałaby
  by afiszowała
  afiszowałoby
  by afiszowało
  afiszowaliby
  by afiszowali
  afiszowałyby
  by afiszowały

  bezosobnik: afiszowano by

  bezokolicznik: afiszować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: afiszując

  gerundium: afiszowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: afiszujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: afiszowany

  odpowiednik aspektowy: zaafiszować

 • bez ograniczeń + afiszować +
  CO
  bez ograniczeń + afiszować +
  że ZDANIE
 • fr. afficher

  Zob. afisz

CHRONOLOGIZACJA:
1854, Nowiny, Tom II, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2018