donieść się

 • o dźwięku: dojść
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  dźwięki

 • hiperonimy:  dojść
 • Gdzieś z oddali doniósł się dźwięk dzwoneczka.

  źródło: Internet: wattpad.com

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. doniosę się
  doniesiemy się
  2 os. doniesiesz się
  doniesiecie się
  3 os. doniesie się
  doniosą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doniosłem się
  +(e)m się doniósł
  doniosłam się
  +(e)m się doniosła
  doniosłom się
  +(e)m się doniosło
  donieśliśmy się
  +(e)śmy się donieśli
  doniosłyśmy się
  +(e)śmy się doniosły
  2 os. doniosłeś się
  +(e)ś się doniósł
  doniosłaś się
  +(e)ś się doniosła
  doniosłoś się
  +(e)ś się doniosło
  donieśliście się
  +(e)ście się donieśli
  doniosłyście się
  +(e)ście się doniosły
  3 os. doniósł się
  doniosła się
  doniosło się
  donieśli się
  doniosły się

  bezosobnik: doniesiono się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. donieśmy się
  2 os. donieś się
  donieście się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. doniósłbym się
  bym się doniósł
  doniosłabym się
  bym się doniosła
  doniosłobym się
  bym się doniosło
  donieślibyśmy się
  byśmy się donieśli
  doniosłybyśmy się
  byśmy się doniosły
  2 os. doniósłbyś się
  byś się doniósł
  doniosłabyś się
  byś się doniosła
  doniosłobyś się
  byś się doniosło
  donieślibyście się
  byście się donieśli
  doniosłybyście się
  byście się doniosły
  3 os. doniósłby się
  by się doniósł
  doniosłaby się
  by się doniosła
  doniosłoby się
  by się doniosło
  donieśliby się
  by się donieśli
  doniosłyby się
  by się doniosły

  bezosobnik: doniesiono by się

  bezokolicznik: donieść się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: doniósłszy się

  gerundium: doniesienie się

  odpowiednik aspektowy: donosić się

 • Zob. nieść

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2018