ideologizacja

 • książk.  pejorat.  podporządkowywanie jakichś działań lub spraw wymogom pewnej ideologii
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  doktryny i poglądy polityczne

  • nadmierna, postępująca, silna, skrajna, zbytnia ideologizacja
  • ideologizacja historii, języka, kultury, myślenia, nauki, państwa, polityki, religii, szkoły, wiary, życia publicznego
  • ideologizacja i polityzacja
  • konsekwencje, narzędzie, niebezpieczeństwo, pokusa, próba, przejaw ideologizacji
 • Przejawem ideologizacji myślenia, która ma korzenie polityczne, jest poprawność polityczna (political correctness) odnosząca się do kwestii moralnych i religijnych [...]

  źródło: NKJP: ks. Krzysztof Zdziarski: Komu ufa młodzież?, Wychowawca, 2008-07

  [...] wcale nie wykluczamy nadawania w TVP Historia reklam. [...] chcemy uczyć historii, ale ten kanał nie będzie w żaden sposób narzędziem ideologizacji czy walki politycznej [...]

  źródło: NKJP: Krzysztof Burnetko: Pigułki na pamięć, Polityka, 2006-08-26

  Słusznie zlikwidowano w programach nauczania polityczną ideologizację, ale wprowadzono w niektórych przedmiotach chaotyczną dowolność, która zwłaszcza w przedmiocie język polski ujawniła się w niektórych programach nauczania subiektywnym doborem lektur i ogólnej problematyki przez nauczycieli.

  źródło: NKJP: Jerzy Długosz: Wyproszony za drzwi, Dziennik Polski, 2005-06-01

  Swój temperament krytyczny i pazur w sprawach ideowych pokazał laureat w krótkim [...] wystąpieniu, w którym rozprawił się z przejawami skrajnej ideologizacji i polityzacji życia kulturalnego, czego przejawem jest zanik bezinteresownej krytyki, zamykanie się pisarzy w gettach, sektach, co sprawia, że na naszych oczach zamarły literackie spory i dyskusje.

  źródło: NKJP: Smutny toast za krytyków, Dziennik Polski, 2003-02-08

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. ideologizacja
  ideologizacje
  D. ideologizacji
  ideologizacji
  neut
  ideologizacyj
  char
  C. ideologizacji
  ideologizacjom
  B. ideologizację
  ideologizacje
  N. ideologizacją
  ideologizacjami
  Ms. ideologizacji
  ideologizacjach
  W. ideologizacjo
  ideologizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + ideologizacja +
  (KOGO/CZEGO)
 • Zob. ideologizować

CHRONOLOGIZACJA:
1963, Sprawozdania, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki, Wydania 68-73, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018