zsadzić

 • pomóc komuś opuścić wyżej położone miejsce, na którym ten ktoś siedział

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  ruch i spoczynek

 • Rozbrojono ich i zsadzono z koni.

  źródło: NKJP: Cud nad Wisłą czy Sąd Boży, Gazeta Wyborcza, 1994-02-23

  Zsadził Sally na ziemię.

  źródło: NKJP: Alfred Szklarski: Tomek w krainie kangurów, 1957

  Zsadzono Ojca z fury i poprowadzono do obszernej, specjalnie przygotowanej izby.

  źródło: NKJP: Marek Ławrynowicz: Diabeł na dzwonnicy, 1996

  Zsadził ją z kolan, bo jej ciężar zaczął mu dolegać, co uświadomiło Natanowi po raz kolejny, jak szybko się starzeje.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Złoty pociąg, 2006

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zsadzę
  zsadzimy
  2 os. zsadzisz
  zsadzicie
  3 os. zsadzi
  zsadzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zsadziłem
  +(e)m zsadził
  zsadziłam
  +(e)m zsadziła
  zsadziłom
  +(e)m zsadziło
  zsadziliśmy
  +(e)śmy zsadzili
  zsadziłyśmy
  +(e)śmy zsadziły
  2 os. zsadziłeś
  +(e)ś zsadził
  zsadziłaś
  +(e)ś zsadziła
  zsadziłoś
  +(e)ś zsadziło
  zsadziliście
  +(e)ście zsadzili
  zsadziłyście
  +(e)ście zsadziły
  3 os. zsadził
  zsadziła
  zsadziło
  zsadzili
  zsadziły

  bezosobnik: zsadzono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zsadźmy
  2 os. zsadź
  zsadźcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zsadziłbym
  bym zsadził
  zsadziłabym
  bym zsadziła
  zsadziłobym
  bym zsadziło
  zsadzilibyśmy
  byśmy zsadzili
  zsadziłybyśmy
  byśmy zsadziły
  2 os. zsadziłbyś
  byś zsadził
  zsadziłabyś
  byś zsadziła
  zsadziłobyś
  byś zsadziło
  zsadzilibyście
  byście zsadzili
  zsadziłybyście
  byście zsadziły
  3 os. zsadziłby
  by zsadził
  zsadziłaby
  by zsadziła
  zsadziłoby
  by zsadziło
  zsadziliby
  by zsadzili
  zsadziłyby
  by zsadziły

  bezosobnik: zsadzono by

  bezokolicznik: zsadzić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zsadziwszy

  gerundium: zsadzenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: zsadzony

  odpowiednik aspektowy: zsadzać

 • bez ograniczeń + zsadzić +
  KOGO + (z CZEGO) + (GDZIE)
 • Zob. sadzić

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., SPXVI
Na podstawie indeksu haseł.
Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2018