bezczasowy

 • książk.  taki, którego nie dotyczy kategoria czasu, ponieważ trwa mimo zmieniających się okoliczności
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości czasu

 • synonimy:  pozaczasowy
  • bezczasowy i bezprzestrzenny
 • Czy jest to całość na miarę arcydzieła Mozarta? Nic na ten temat nie można powiedzieć. Zazwyczaj dystans czasu ujawnia to, czy coś jest bezczasowe i wielkie, czy tylko przypadkowe i małe.

  źródło: NKJP: Andrzej Przywara: Nie o Bałce - polemika, Gazeta Wyborcza, 1993-03-01

  Doniosłości nabrało to, co niezmienne i bezczasowe. To, co przemija, znalazło się w królestwie nieistotnego.

  źródło: NKJP: Piotr Dehnel: Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, 2006

  Kolejny przejaw globalizacji mediów może być łatwo przeoczony - ponieważ jest zbyt oczywisty. Jest nim rozwój światowej kultury medialnej. Kultura globalna staje się bezczasowa i bezprzestrzenna.

  źródło: NKJP: Tomasz Goban-Klas: Media i komunikowanie masowe: teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, 2004

  Bóg-absolut jest bezczasowy, żyje w wiecznym teraz, nie potrzebuje narzędzi upośredniających, jak pamięć i antycypacja.

  źródło: NKJP: Leszek Kołakowski: Bergson, 1985

  W świecie bezczasowym i bezprzestrzennym przyczynowość nie może dotyczyć poszczególnych zdarzeń, musi mieć jakiś inny charakter. Takie wyniki są sugerowane przez popularne obecnie teorie superstrun, pętli Asztekara czy M-teorię.

  źródło: NKJP: Jerzy Baczyński, Adam Szostkiewicz: Dowód na istnienie Boga, Polityka, 2004-12-25

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. bezczasowy
  bezczasowy
  bezczasowy
  bezczasowe
  bezczasowa
  D. bezczasowego
  bezczasowego
  bezczasowego
  bezczasowego
  bezczasowej
  C. bezczasowemu
  bezczasowemu
  bezczasowemu
  bezczasowemu
  bezczasowej
  B. bezczasowego
  bezczasowego
  bezczasowy
  bezczasowe
  bezczasową
  N. bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasową
  Ms. bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowej
  W. bezczasowy
  bezczasowy
  bezczasowy
  bezczasowe
  bezczasowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. bezczasowi
  bezczasowi
  bezczasowe
  bezczasowe
  D. bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowych
  C. bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  bezczasowym
  B. bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowe
  N. bezczasowymi
  bezczasowymi
  bezczasowymi
  bezczasowymi
  Ms. bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowych
  bezczasowych
  W. bezczasowi
  bezczasowi
  bezczasowe
  bezczasowe

 • Od: bez czasu (zob. bez II, czas)

CHRONOLOGIZACJA:
1848, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2018