ludomański

 • książk.  związany z ludomanią - przesadną fascynacją wsią
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  wieś


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Zwolennik ideologii ludomańskiej [...], interesował się sztuką i tradycją ludową, której wiele miejsca poświęcał w twórczości malarskiej i literackiej.

  źródło: Internet: portalwiedzy.onet.pl

  [...] Tatry stały się modne jako temat literacki [...]. Osiadali tu na dłużej lub krócej Tetmajer, Kasprowicz, Żeromski, Miciński i Stanisław Witkiewicz, a przez nich wątki tatrzańskie przenikały do literatury, zaspokajając idealnie ludomańskie fascynacje pokolenia Młodej Polski.

  źródło: NKJP: Artur Hutnikiewicz: Młoda Polska, 1994

  [...] etos bezinteresownej służby społecznej [...] wywodził się po części z tradycji pozytywistycznych „organiczników”, po części z ludomańskich nastawień wczesnej endecji [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Giełżyński: Inne światy, inne drogi, 2006

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. ludomański
  ludomański
  ludomański
  ludomańskie
  ludomańska
  D. ludomańskiego
  ludomańskiego
  ludomańskiego
  ludomańskiego
  ludomańskiej
  C. ludomańskiemu
  ludomańskiemu
  ludomańskiemu
  ludomańskiemu
  ludomańskiej
  B. ludomańskiego
  ludomańskiego
  ludomański
  ludomańskie
  ludomańską
  N. ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańską
  Ms. ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskiej
  W. ludomański
  ludomański
  ludomański
  ludomańskie
  ludomańska
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. ludomańscy
  ludomańscy
  ludomańskie
  ludomańskie
  D. ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskich
  C. ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  ludomańskim
  B. ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskie
  N. ludomańskimi
  ludomańskimi
  ludomańskimi
  ludomańskimi
  Ms. ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskich
  ludomańskich
  W. ludomańscy
  ludomańscy
  ludomańskie
  ludomańskie
 • Rz + ludomański + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • Zob. lud, mania, por. ludomania.

CHRONOLOGIZACJA:
1950, Twórczość, Tom 6, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018