admiracja

 • książk.  uczucie podziwu i zachwytu, które odczuwamy w stosunku do kogoś lub czegoś
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

 • synonimy:  adoracja
  • wielka admiracja
  • przedmiot admiracji
 • Odwiedzały go kobiety dojrzałe i dziewczęta spragnione romantycznej admiracji [...].

  źródło: NKJP: Tadeusz Kwiatkowski: Panopticum, 1995

  [...] poddani pierwszych Jagiellonów darzyli kulturę Wschodu wyraźną admiracją, która (potęgując się z czasem) przybrała wręcz formę fascynacji.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kwaśniewicz: Dzieje szabli w Polsce, 1993

  Któregoś dnia dowiedziałam się nagle, że admiracja, jaką darzył ojca, miała głębsze korzenie. Już wcześniej nie podobało mi się, kiedy słyszałam go mówiącego z nabożeństwem o moim ojcu, ale teraz okazało się, że Władek jeszcze przed małżeństwem ze mną zawarł z ojcem swoisty układ.

  źródło: NKJP: Anna Bolecka: Uwiedzeni, 2009

  Mam wielką admirację dla Brancusiego. Udało mu się coś nieosiągalnego: połączenie ducha z materią, starej sztuki z nową, bez łamania, bez palenia za sobą mostów. Zawsze podobali mi się tacy, którzy byli poza nurtami, poza szkołami [...].

  źródło: NKJP: Za barierą czasu, Dziennik Polski, 2003-10-17

  Admiracja Héberta dla tego pierwszego wynikała, jak można przypuszczać, z powodów taktycznych; Robespierre natomiast nie krył swej niechęci do dziennikarza, m.in. za wulgarne oblicze jego publicystyki.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. admiracja
  admiracje
  D. admiracji
  admiracji
  neut
  admiracyj
  char
  C. admiracji
  admiracjom
  B. admirację
  admiracje
  N. admiracją
  admiracjami
  Ms. admiracji
  admiracjach
  W. admiracjo
  admiracje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + admiracja +
  KOGO + dla KOGO/CZEGO
 • łac. admiratio 'podziw, zachwyt'

CHRONOLOGIZACJA:
1733, Kart XVII-XVIII
W postaci admiracyja
Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2018