aide-mémoire

 • polit.  pisemne stanowisko rządu danego państwa na tematy będące przedmiotem ustaleń z innymi państwami, które wręcza się lub dołącza do noty dyplomatycznej
 • [ed memuar]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe

 • synonimy:  memorandum
  • przekazać, składać, wręczyć, złożyć aide-mémoire
 • Już 3 września Raczyński składa aide-mémoire o konieczności pomocy dla Polski. Ostatni ustęp tego dokumentu brzmi: „Rząd polski przypomina art. 1 porozumienia o wzajemnej pomocy pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Polską [...]

  źródło: NKJP: Stanisław Cat-Mackiewicz: Polityka Becka, 2009

  [...] w czasie rozmowy 5 lutego wręczył kanclerzowi aide-mémoire o stanowisku rosyjskim w sprawie cieśnin, a dnia następnego już projekt trój cesarskiego porozumienia. Głównym bowiem przedmiotem rozmów Saburowa była sprawa cieśnin.

  źródło: NKJP: Henryk Wereszycki: Koniec sojuszu trzech cesarzy, 1977

  Zaledwie zaś kilka dni później wspomniany już płk Kowalewski złożył 24 czerwca 1940 r. w ambasadzie niemieckiej w Lizbonie aide-mémoire w jęz. francuskim, zawierający propozycję rozmów w sprawie polskiej z gronem postaci polskiego świata politycznego.

  źródło: NKJP: Stanisław Salmonowicz: Polska bez Quislingów, ale..., Polityka, 2005-04-26

  30 czerwca Zaleski ukończył pracę nad tekstem projektu aide-mémoire do rządu brytyjskiego.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345 : organizacja, personalia, polityka, 1993

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aide-mémoire
  aide-mémoire
  D. aide-mémoire
  aide-mémoire
  C. aide-mémoire
  aide-mémoire
  B. aide-mémoire
  aide-mémoire
  N. aide-mémoire
  aide-mémoire
  Ms. aide-mémoire
  aide-mémoire
  W. aide-mémoire
  aide-mémoire
 • fr.

CHRONOLOGIZACJA:
1954, Recueil de documents/Zbiór dokumentów - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2019