odzmysławiać

 • książk.  pozbawiać cech odbieranych za pomocą zmysłów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

 • Często spotykany w butō biały malunek (makijaż) całego ciała odzmysławia i odcieleśnia tancerza, neutralizuje cechy płciowe i być może jest mniej lub bardziej świadomym wykorzystaniem symboliki bieli: koloru tradycyjnie związanego z zaświatami.

  źródło: Granice w kulturze, Lublin 2010 (depot.ceon.pl)

  Linia platońska traktuje wymianę, będącą głównym mechanizmem każdej reprezentacji, jako konieczny sposób odzmysławiania materii.

  źródło: Agnieszka Doda-Wyszyńska: Inwazja ikonoklastów. Filozofia przedstawienia Jackues'a Rancière'a, 2012 (books.google.pl)

  Uwaga nasza, skupiając się na przedmiocie swojego działania, odzmysławia w mniejszym lub większym stopniu ciało, czyniąc je – jak to wyrazi Plessner – „przeźroczystą cielesnością”.

  źródło: NKJP: Ryszard Twardoń: Ciało zewnętrzne, czyli twardość materii, Zarys. Magazyn Kulturalny, 4/2005 (zarys.de)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odzmysławiam
  odzmysławiamy
  2 os. odzmysławiasz
  odzmysławiacie
  3 os. odzmysławia
  odzmysławiają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odzmysławiałem
  +(e)m odzmysławiał
  odzmysławiałam
  +(e)m odzmysławiała
  odzmysławiałom
  +(e)m odzmysławiało
  odzmysławialiśmy
  +(e)śmy odzmysławiali
  odzmysławiałyśmy
  +(e)śmy odzmysławiały
  2 os. odzmysławiałeś
  +(e)ś odzmysławiał
  odzmysławiałaś
  +(e)ś odzmysławiała
  odzmysławiałoś
  +(e)ś odzmysławiało
  odzmysławialiście
  +(e)ście odzmysławiali
  odzmysławiałyście
  +(e)ście odzmysławiały
  3 os. odzmysławiał
  odzmysławiała
  odzmysławiało
  odzmysławiali
  odzmysławiały

  bezosobnik: odzmysławiano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę odzmysławiał
  będę odzmysławiać
  będę odzmysławiała
  będę odzmysławiać
  będę odzmysławiało
  będę odzmysławiać
  będziemy odzmysławiali
  będziemy odzmysławiać
  będziemy odzmysławiały
  będziemy odzmysławiać
  2 os. będziesz odzmysławiał
  będziesz odzmysławiać
  będziesz odzmysławiała
  będziesz odzmysławiać
  będziesz odzmysławiało
  będziesz odzmysławiać
  będziecie odzmysławiali
  będziecie odzmysławiać
  będziecie odzmysławiały
  będziecie odzmysławiać
  3 os. będzie odzmysławiał
  będzie odzmysławiać
  będzie odzmysławiała
  będzie odzmysławiać
  będzie odzmysławiało
  będzie odzmysławiać
  będą odzmysławiali
  będą odzmysławiać
  będą odzmysławiały
  będą odzmysławiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odzmysławiajmy
  2 os. odzmysławiaj
  odzmysławiajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odzmysławiałbym
  bym odzmysławiał
  odzmysławiałabym
  bym odzmysławiała
  odzmysławiałobym
  bym odzmysławiało
  odzmysławialibyśmy
  byśmy odzmysławiali
  odzmysławiałybyśmy
  byśmy odzmysławiały
  2 os. odzmysławiałbyś
  byś odzmysławiał
  odzmysławiałabyś
  byś odzmysławiała
  odzmysławiałobyś
  byś odzmysławiało
  odzmysławialibyście
  byście odzmysławiali
  odzmysławiałybyście
  byście odzmysławiały
  3 os. odzmysławiałby
  by odzmysławiał
  odzmysławiałaby
  by odzmysławiała
  odzmysławiałoby
  by odzmysławiało
  odzmysławialiby
  by odzmysławiali
  odzmysławiałyby
  by odzmysławiały

  bezosobnik: odzmysławiano by

  bezokolicznik: odzmysławiać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: odzmysławiając

  gerundium: odzmysławianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: odzmysławiający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odzmysławiany

  odpowiednik aspektowy: odzmysłowić

 • bez ograniczeń + odzmysławiać +
  KOGO/CO
 • Zob. zmysł

CHRONOLOGIZACJA:
1952, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2017