odzmysłowić

 • książk.  pozbawić cech odbieranych za pomocą zmysłów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

 • Misja wzroku jest przechwycona przez inne zmysły, których celem jest odzmysłowienie doświadczenia estetycznego.

  źródło: Michał Paweł Markowski: Dzień na ziemi. Proza podróżna, 2014 (academia.edu)

  [...] bóg racjonalny jest bardziej oderwany, bardziej wyabstrahowany, bardziej odzmysłowiony aniżeli bóg mistyków czy ortodoksów.

  źródło: Zbigniew Drozdowicz: Społeczne następstwa racjonalizacji religii, 2011 (books.google.pl)

  Filozof był bez serca, nie miał w sobie życia, był wybladły, wycieńczony, odzmysłowiony.

  źródło: Marian Śliwiński: Filozofowie jako inni/obcy w twórczości Fryderyka Nietzschego, Próby, 2015 (ifp.uwb.edu.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odzmysłowię
  odzmysłowimy
  2 os. odzmysłowisz
  odzmysłowicie
  3 os. odzmysłowi
  odzmysłowią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odzmysłowiłem
  +(e)m odzmysłowił
  odzmysłowiłam
  +(e)m odzmysłowiła
  odzmysłowiłom
  +(e)m odzmysłowiło
  odzmysłowiliśmy
  +(e)śmy odzmysłowili
  odzmysłowiłyśmy
  +(e)śmy odzmysłowiły
  2 os. odzmysłowiłeś
  +(e)ś odzmysłowił
  odzmysłowiłaś
  +(e)ś odzmysłowiła
  odzmysłowiłoś
  +(e)ś odzmysłowiło
  odzmysłowiliście
  +(e)ście odzmysłowili
  odzmysłowiłyście
  +(e)ście odzmysłowiły
  3 os. odzmysłowił
  odzmysłowiła
  odzmysłowiło
  odzmysłowili
  odzmysłowiły

  bezosobnik: odzmysłowiono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odzmysłowijmy
  odzmysłówmy
  2 os. odzmysłowij
  odzmysłów
  odzmysłowijcie
  odzmysłówcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odzmysłowiłbym
  bym odzmysłowił
  odzmysłowiłabym
  bym odzmysłowiła
  odzmysłowiłobym
  bym odzmysłowiło
  odzmysłowilibyśmy
  byśmy odzmysłowili
  odzmysłowiłybyśmy
  byśmy odzmysłowiły
  2 os. odzmysłowiłbyś
  byś odzmysłowił
  odzmysłowiłabyś
  byś odzmysłowiła
  odzmysłowiłobyś
  byś odzmysłowiło
  odzmysłowilibyście
  byście odzmysłowili
  odzmysłowiłybyście
  byście odzmysłowiły
  3 os. odzmysłowiłby
  by odzmysłowił
  odzmysłowiłaby
  by odzmysłowiła
  odzmysłowiłoby
  by odzmysłowiło
  odzmysłowiliby
  by odzmysłowili
  odzmysłowiłyby
  by odzmysłowiły

  bezosobnik: odzmysłowiono by

  bezokolicznik: odzmysłowić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  odzmysłowiwszy

  gerundium: odzmysłowienie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odzmysłowiony

  odpowiednik aspektowy: odzmysławiać

  Inne uwagi

  Zwykle imb

 • bez ograniczeń + odzmysłowić +
  KOGO/CO
 • Zob. zmysł

CHRONOLOGIZACJA:
1895, F. Gabryl, "Nieśmiertelność duszy ludzkiej [...]", 1895.
Wcześniej odnotowano odzmysłowić się ("Listy Zygmunta Krasińskiego do Adama Sołtana", 1883). Nb. Z. Krasiński zmarł w 1859 r.
Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2019