laicyzować się

 • książk.  przestawać być związanym z religią oraz instytucjami religijnymi
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

 • Współczesne społeczeństwo coraz bardziej laicyzuje się. Gdzie w tej rzeczywistości jest miejsce na poezję religijną?

  źródło: NKJP: Paulina Korbut: Inżynier o poetyckiej duszy, Manko, 2009-01-05

  Trzy kraje europejskie uważane były do niedawna za ostoję katolicyzmu: Polska, Hiszpania i Irlandia. Te dwa ostatnie laicyzują się w szybkim tempie. Czy Polska nie pójdzie ich śladem?

  źródło: NKJP: Miecz obosieczny, Polska Głos Wielkopolski, 2005-03-25

  Pismo w swoim programie społeczno-kulturalnym opierało się na wartościach i tradycji Kościoła, miało być głosem przeciwwagi dla coraz bardziej laicyzującego się społeczeństwa polskiego [...].

  źródło: NKJP: Ewelina Kristanova: Reklama książki na łamach poznańskiej Kultury, 2000-11-01

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. laicyzuję się
  laicyzujemy się
  2 os. laicyzujesz się
  laicyzujecie się
  3 os. laicyzuje się
  laicyzują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. laicyzowałem się
  +(e)m się laicyzował
  laicyzowałam się
  +(e)m się laicyzowała
  laicyzowałom się
  +(e)m się laicyzowało
  laicyzowaliśmy się
  +(e)śmy się laicyzowali
  laicyzowałyśmy się
  +(e)śmy się laicyzowały
  2 os. laicyzowałeś się
  +(e)ś się laicyzował
  laicyzowałaś się
  +(e)ś się laicyzowała
  laicyzowałoś się
  +(e)ś się laicyzowało
  laicyzowaliście się
  +(e)ście się laicyzowali
  laicyzowałyście się
  +(e)ście się laicyzowały
  3 os. laicyzował się
  laicyzowała się
  laicyzowało się
  laicyzowali się
  laicyzowały się

  bezosobnik: laicyzowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się laicyzował
  będę się laicyzować
  będę się laicyzowała
  będę się laicyzować
  będę się laicyzowało
  będę się laicyzować
  będziemy się laicyzowali
  będziemy się laicyzować
  będziemy się laicyzowały
  będziemy się laicyzować
  2 os. będziesz się laicyzował
  będziesz się laicyzować
  będziesz się laicyzowała
  będziesz się laicyzować
  będziesz się laicyzowało
  będziesz się laicyzować
  będziecie się laicyzowali
  będziecie się laicyzować
  będziecie się laicyzowały
  będziecie się laicyzować
  3 os. będzie się laicyzował
  będzie się laicyzować
  będzie się laicyzowała
  będzie się laicyzować
  będzie się laicyzowało
  będzie się laicyzować
  będą się laicyzowali
  będą się laicyzować
  będą się laicyzowały
  będą się laicyzować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. laicyzujmy się
  2 os. laicyzuj się
  laicyzujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. laicyzowałbym się
  bym się laicyzował
  laicyzowałabym się
  bym się laicyzowała
  laicyzowałobym się
  bym się laicyzowało
  laicyzowalibyśmy się
  byśmy się laicyzowali
  laicyzowałybyśmy się
  byśmy się laicyzowały
  2 os. laicyzowałbyś się
  byś się laicyzował
  laicyzowałabyś się
  byś się laicyzowała
  laicyzowałobyś się
  byś się laicyzowało
  laicyzowalibyście się
  byście się laicyzowali
  laicyzowałybyście się
  byście się laicyzowały
  3 os. laicyzowałby się
  by się laicyzował
  laicyzowałaby się
  by się laicyzowała
  laicyzowałoby się
  by się laicyzowało
  laicyzowaliby się
  by się laicyzowali
  laicyzowałyby się
  by się laicyzowały

  bezosobnik: laicyzowano by się

  bezokolicznik: laicyzować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: laicyzując się

  gerundium: laicyzowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: laicyzujący się

  odpowiednik aspektowy: zlaicyzować się

 • Od: laicki

CHRONOLOGIZACJA:
1949, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2017