samizdatowy

 • związany z samizdatem - w Związku Radzieckim i krajach komunistycznych: rynkiem wydawnictw publikowanych bez zgody władz i poza cenzurą
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Środki masowego przekazu

  wydawnictwa

 • Dotychczas samizdatowa książka krążyła w kilku egzemplarzach, najczęściej w formie maszynopisu, w kręgu przyjaciół o zbliżonych poglądach. Tak było i jest w większości krajów rządzonych przez komunistów.

  źródło: NKJP: Mirosław Chojecki: Niezależna oficyna wydawnicza Nowa, Kultura nr 400-401, 1981

  Największą zaletą tej książki jest to, że łączy zjawiska wcześniej izolowane: literaturę oficjalną, samizdatową i emigracyjną [...].

  źródło: NKJP: Aleksander Kaczorowski: Testament Drawicza, Gazeta Wyborcza, 1997-06-19

  W książce, oprócz reprodukcji, znalazły się teksty, jakie w latach 1974-1981 Jan Tarasin publikował w wydawanych własnym przemysłem samizdatowych zeszytach.

  źródło: NKJP: (WJur): Dalmatyńczyk jako dzieło sztuki, Gazeta Krakowska, 2003-01-27

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. samizdatowy
  samizdatowy
  samizdatowy
  samizdatowe
  samizdatowa
  D. samizdatowego
  samizdatowego
  samizdatowego
  samizdatowego
  samizdatowej
  C. samizdatowemu
  samizdatowemu
  samizdatowemu
  samizdatowemu
  samizdatowej
  B. samizdatowego
  samizdatowego
  samizdatowy
  samizdatowe
  samizdatową
  N. samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatową
  Ms. samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowej
  W. samizdatowy
  samizdatowy
  samizdatowy
  samizdatowe
  samizdatowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. samizdatowi
  samizdatowi
  samizdatowe
  samizdatowe
  D. samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowych
  C. samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  samizdatowym
  B. samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowe
  N. samizdatowymi
  samizdatowymi
  samizdatowymi
  samizdatowymi
  Ms. samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowych
  samizdatowych
  W. samizdatowi
  samizdatowi
  samizdatowe
  samizdatowe

 • Od: samizdat

CHRONOLOGIZACJA:
1969, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018