indolencja

 • książk.  nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami, które ma się do wykonania
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • hiperonimy:  nieumiejętność
  • całkowita, duża, fatalna, głęboka, kompletna, niesamowita, pełna, rażąca, totalna, wyjątkowa indolencja; indolencja intelektualna, umysłowa; urzędnicza; organizacyjna; rzutowa, strzałowa, strzelecka;
  • indolencja policji, pracowników, rządu, sejmu, urzędników, władz
  • indolencja w jakiejś kwestii, w jakichś sprawach
 • Obecnie ster rządów wciąż znajduje się w rękach byłego lidera partii, która wykazała się kompletną indolencją w sprawach gospodarczych.

  źródło: NKJP: MIKO: Forum czytelników, Gazeta Poznańska, 2003-06-25

  Uchwalone przez posłów zmiany w podatkach na rok 2005 dobrze ilustrują indolencję obecnego sejmu i rządu w dziedzinie porządkowania i naprawy polityki fiskalnej państwa.

  źródło: NKJP: Jan Kazimierz Kruk: O co chodzi w 50-procentowym podatku od dochodów osobistych?, Mazowieckie To i Owo, 2004-04-11

  Od pewnego czasu ze smutkiem obserwuję [...] jakąś przedziwną indolencję intelektualną naszej akademickiej młodzieży. Większość potencjalnych następców Grechuty, Kaczmarskiego, Turnaua, „Raz dwa trzy”, w odróżnieniu od swych poprzedników nie ma nic do powiedzenia o współczesności.

  źródło: NKJP: Mój „Dzienniczek Polski”, Dziennik Polski, 2000-05-19

  Wobec jednakże powszechnie stwierdzanej indolencji Polaków w kwestiach rolnictwa, przemysłu i handlu, obojętności wobec społecznej pracy, największy wysiłek winien się skupiać na budzeniu ich z odrętwienia i niemocy, ożywianiu i pomnażaniu narodowej energii.

  źródło: NKJP: Krystyna Ratajska: Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza, 1998

  Złożyli nawet zawiadomienie do prokuratury na bezczynność urzędu miasta. [...] Przez niekompetencję i indolencję ludzi z urzędów trafimy nawet do sądu.

  źródło: NKJP: (AND): Droga do konfliktu?, Gazeta Wrocławska, 2001-08-30

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. indolencja
  indolencje
  D. indolencji
  indolencji
  neut
  indolencyj
  char
  C. indolencji
  indolencjom
  B. indolencję
  indolencje
  N. indolencją
  indolencjami
  Ms. indolencji
  indolencjach
  W. indolencjo
  indolencje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + indolencja +
  (KOGO) + (w CZYM)
  bez ograniczeń + indolencja +
  (KOGO) + (JAKA)
 • łac. indolentia 'nieczułość na ból, niewrażliwość'

CHRONOLOGIZACJA:
1892, Księga przysłów, sentencji i wyrazów łacińskich używanych przez pisarzów polskich, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2017