dojąć

 • książk.  dać się odczuć intensywnie w nieprzyjemny sposób
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • Już cię nie dojmie żaden ból i męka.

  źródło: Internet: funer.com.pl

  Ten stan włącza mi się przynajmniej raz w roku. Nie daje spokoju, wierci mózg. Myśl o wyjeździe do Barcelony. Znów mnie dojęła.

  źródło: Internet: mojatrawa.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dojmę
  dojmiemy
  2 os. dojmiesz
  dojmiecie
  3 os. dojmie
  dojmą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dojąłem
  +(e)m dojął
  dojęłam
  +(e)m dojęła
  dojęłom
  +(e)m dojęło
  dojęliśmy
  +(e)śmy dojęli
  dojęłyśmy
  +(e)śmy dojęły
  2 os. dojąłeś
  +(e)ś dojął
  dojęłaś
  +(e)ś dojęła
  dojęłoś
  +(e)ś dojęło
  dojęliście
  +(e)ście dojęli
  dojęłyście
  +(e)ście dojęły
  3 os. dojął
  dojęła
  dojęło
  dojęli
  dojęły

  bezosobnik: dojęto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dojmijmy
  2 os. dojmij
  dojmijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dojąłbym
  bym dojął
  dojęłabym
  bym dojęła
  dojęłobym
  bym dojęło
  dojęlibyśmy
  byśmy dojęli
  dojęłybyśmy
  byśmy dojęły
  2 os. dojąłbyś
  byś dojął
  dojęłabyś
  byś dojęła
  dojęłobyś
  byś dojęło
  dojęlibyście
  byście dojęli
  dojęłybyście
  byście dojęły
  3 os. dojąłby
  by dojął
  dojęłaby
  by dojęła
  dojęłoby
  by dojęło
  dojęliby
  by dojęli
  dojęłyby
  by dojęły

  bezosobnik: dojęto by

  bezokolicznik: dojąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: dojąwszy

  gerundium: dojęcie

  odpowiednik aspektowy: dojmować

 • bez ograniczeń + dojąć +
  (KOGO)
 • Zob. jąć

CHRONOLOGIZACJA:
1398, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 08.11.2016